Zobowiązanie nauczyciela do pracy w porze nocnej

Pytanie:

Czy można zobowiązać nauczyciela do pracy w porze nocnej?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W kwestii pracy w porze nocnej, zgodnie z art. 42b ust. 1 i 2 Kart nauczyciela nauczyciel może być obowiązany do realizowania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wychowawczych także w porze nocnej. Z tego tytułu za każdą godzinę pracy w porze nocnej nauczycielowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 15 % godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego, jednakże nie niższej niż ustalona na podstawie art. 151 z ind. 8 par. 1 Kodeksu pracy. (w odniesieniu do minimalnego wynagrodzenia). Szczegółowe zasady ustalania okresów pracy w porze nocnej przewiduje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 maja 2001 roku w sprawie realizowania przez nauczycieli tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wychowawczych w porze nocnej (Dz.U. 2001.52.550). Karta nauczyciela nie definiuje swoiście pory nocnej, dlatego należy przyjąć definicję przewidzianą w Kodeksie pracy (na mocy wspomnianego art. 91c ust. 1 k.n.). Zgodnie z art. 151 z ind. 7 par. 1 k.p. pora nocna obejmuje 8 godzin między godzinami 21.00 a 7.00. Przy czym pracownik, którego rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej lub którego co najmniej 1/4 czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną, jest pracującym w nocy (art. 151 z ind. 7 par. 2 k.p.).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 23.8.2018

  Najniższa krajowa 2018 - ile wynosi najniższa krajowa brutto i netto?

  Wzrosła najniższa krajowa. Od 1 stycznia 2018 roku pracowników otrzymujących minimalne wynagrodzenie za pracę czeka podwyżka. Płaca minimalna wzrośnie wtedy do 2.100 złotych. To o 5% i jednocześnie (...)

 • 9.10.2018

  Ewidencja czasu pracy - jak prowadzić ewidencję czasu pracy?

  Zgodnie z Kodeksem pracy, czas pracy jest to czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Systemy i rozkłady (...)

 • 8.12.2004

  Czas pracy nauczyciela

  Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy. Nauczycielom dokształcającym się, wykonującym inne ważne społecznie zadania lub - jeżeli to wynika (...)

 • 18.6.2018

  Płaca minimalna wzrośnie?

  2.220 złotych – tyle zgodnie z propozycją rządu może wynieść minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 roku. To o 5,7% i jednocześnie o 120 złotych więcej niż obecnie. Od stycznia z 13,70 (...)

 • 20.3.2008

  Czas pracy aptek

  Przepisy ustawy - Prawo farmaceutyczne zawierają regulację, która w pewnym stopniu kształtuje godziny pracy aptek. Ustawodawca ingeruje jedynie w czas pracy aptek ogólnodostępnych. Natomiast nie (...)