Żona na umowę zlecenie a certyfikat

Pytanie:

"Prowadzę biuro rachunkowe (KPiR , VAT, pracownicy). Obecnie chcę zatrudnić żonę, aby miała 3-letnią praktykę na księgach rachunkowych dla celów uzyskania certyfikatu (wykształcenie ma spełniające wymagania). Chcę zrobić tak: ponieważ nie mogę zatrudnić żony na umowę o pracę (prowadzimy wspólne gospodarstwo domowe, i dla ZUS byłaby ona osobą współpracującą) - zatrudnię żonę na umowę zlecenie. Czy żona może prowadzić zarówno księgi rachunkowe, jak i podatkowe u mnie na umowę zlecenie? Czy umowa - zlecenia z żona będzie u mnie kosztem? Czy dla celów udokumentowania praktyki w księgowości (certyfikat) - żona musi mieć jakąś minimalną podstawę przy umowie - zleceniu (tak jak jest przy umowie o pracę)?"

Odpowiedź prawnika: Żona na umowę zlecenie a certyfikat

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej lub osobowej spółki handlowej - także małżonków i małoletnich dzieci wspólników.

W literaturze podatkowej przyjmuje się, że wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia małżonka nie zależy od podstawy świadczenia pracy, a więc nie ma znaczenia, czy podatnik podpisze z małżonką umowę o pracę, umowę zlecenia, czy też umowę o dzieło.

Jak stanowi art. 76b ust. 1 ustawy o rachunkowości jednym z warunków uzyskania certyfikatu księgowego jest posiadanie określonej praktyki w księgowości. Na mocy art. 76b ust. 2 wskazanej ustawy za praktykę w księgowości uważa się wykonywanie - na podstawie stosunku pracy w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, odpłatnej umowy cywilnoprawnej zawartej z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, umowy spółki lub w związku z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej - następujących czynności: 1) prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym, lub 2) wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego, lub 3) sporządzanie sprawozdań finansowych, lub 4) badanie sprawozdań finansowych pod nadzorem biegłego rewidenta.

Przepis stanowi zatem, że umowa cywilnoprawna ma być odpłatna, jednak nie dookreśla minimalnej kwoty wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia.


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika