Zwrot bonifikaty na lokal mieszkalny

Pytanie:

"Para będąca w konkubinacie nabyła od gminy w udziałach do ½ części lokal mieszkalny w roku 2008. Została im udzielona bonifikata. Jedna z osób pozostających w konkubinacie zbywa na rzecz drugiej osoby swój udział w lokalu mieszkalnym. Drugi z partnerów będący właścicielem całego lokalu mieszkalnego zamierza sprzedać lokal mieszkalny i w okresie 12 m-cy nabyć inny lokal mieszkalny lub nieruchomość przeznaczoną na cele mieszkaniowe. Czy gmina powinna żądać zwrotu bonifikaty w odniesieniu do ½ udziału w lokalu mieszkalnym nabytym w drodze zbycia na rzecz osoby bliskiej? "

Odpowiedź prawnika: Zwrot bonifikaty na lokal mieszkalny

Zgodnie z art. 68 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami jeżeli nabywca nieruchomości zbył nieruchomość lub wykorzystał ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Nie dotyczy to jednak przypadku m.in. zbycia nieruchomości na rzecz osoby bliskiej. Osobą taką jest zstępny, wstępny, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonek, osoba przysposabiające i przysposobione oraz osoba, która pozostaje ze zbywcą faktycznie we wspólnym pożyciu. Bonifikaty nie zwraca się także w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeśli środki uzyskane z jego sprzedaży przeznaczone zostaną w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystanej na cele mieszkaniowe.

Jeśli konkubent zbył udział w mieszkaniu na rzecz swojego partnera, to nie rodzi to obowiązku zwrotu udzielonej bonifikaty. Obowiązek taki powstanie jeśli zbycie nastąpiło na inne cele niż uzasadniające udzielenie bonifikaty przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia pierwotnego nabycia.  Wydaje się, że zbycie udziału nastąpiło jednak na dalsze urzeczywistnianie celu mieszkaniowego służącego drugiemu z konkubentów, ale nie celu mieszkaniowego zbywcy udziału. Naszym zdaniem dawałoby to podstawę do zwrotu bonifikaty przy poniższym zastrzeżeniu.

W przypadku, gdy zbycie udziału następuje, po rozpadzie konkubinatu, na rzecz byłego partnera nie jest spełniony warunek zbycia na rzecz osoby bliskiej. Rodziłoby to obowiązek zwrotu udzielonej bonifikaty. Jednak jeśli zarówno zbywca udziału, jak i nabywca tego udziału, zamierzający następnie sprzedaż cały lokal, nabędą w przeciągu 12 miesięcy inny lokal mieszkalny lub nieruchomość przeznaczoną na cele mieszkaniowe (za środki uzyskane ze zbycia) to gmina nie będzie mogła domagać się zwrotu bonifikaty.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika