Zwrot kosztów za pracę na rzecz fundacji

Pytanie:

Czy fundatorzy mogą uzyskiwać zwrot kosztów za pracę na rzecz zadań realizowanych zgodnych z celami statutowymi fundacji? Przykładowo, gdy fundacja otrzymuje zlecenie oraz dotację od gminy na wykonanie zadań pomiarowych terenów leśnych to czy fundatorzy mogą, po wcześniejszym uzgodnieniu z gminą, odliczyć koszty paliwa potrzebnego do wykonania zadania oraz koszty swojej pracy (ustalona kwota, godzina) na rzecz tego zadania? Aby sprecyzować dodam, że chodzi o pracę wykonywaną przez samych fundatorów, którzy wykonują swoją pracę na zasadzie wolontariatu. Koszty zwracane byłyby przez gminę lub inną jednostkę czy organizację, która zleciła pracę fundacji.

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z przepisami o wolontariacie korzystający (jest nim fundacja) ma obowiązek zapewnić wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego świadczeń, w tym - w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem - odpowiednie środki ochrony indywidualnej oraz ma obowiązek pokrywać koszty podróży służbowych i diet. Powyższe określa się na zasadach dotyczących pracowników, określonych w odrębnych przepisach. Oprócz tego, na tych samych zasadach, fundacja może pokrywać także inne niezbędne koszty ponoszone przez wolontariusza, związane z wykonywaniem świadczeń na rzecz korzystającego. Do żadnych z tych kosztów nie można jednak zaliczać kosztów pracy wolontariusza. Wolontariat opiera się bowiem na bezpłatnym świadczeniu pracy na rzecz korzystającego. Wydatki powyższe stanowią koszty działalności statutowej fundacji. Mogą być więc pokrywane z dotacji przeznaczone na tą działalność.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: