Środki trwałe.

Pytanie:

"Jakie warunki powinny zostać spełnione, aby konkretny przedmiot mógł zostać zaliczony do środków trwałych?"

Odpowiedź prawnika: Środki trwałe.

Stosownie do treści art. 22a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

 

1)   budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,

2)   maszyny, urządzenia i środki transportu,

3)   inne przedmioty

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

 

Powyższy przepis zawiera szereg warunków, które muszą zostać spełnione, aby konkretny przedmiot mógł zostać uznany za środek trwały:

 

1. przedmiot taki musi stanowić własność lub współwłasność podatnika

2. środek trwały powinien być kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do używania

3. przewidywany okres używania środka trwałego powinien być dłuższy niż rok

4. środek trwały musi być wykorzystywany na potrzeby związane z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą bądź też oddany do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu finansowego.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika