Pokrycie kosztów leczenia zagranicznego przez NFZ

Pytanie:

Czy możliwe jest pokrycie przez NFZ kosztów leczenia, które miało miejsce za granicą, poprzez wyrażenie zgody przez Prezesa NFZ na leczenie zagraniczne?

Masz inne pytanie do prawnika?

5.4.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Pokrycie kosztów leczenia zagranicznego przez NFZ

Przepisy ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych są w ten sposób interpretowane przez NFZ, iż zgoda na leczenie zagraniczne pacjenta powinna być wydana przed rozpoczęciem leczenia. W tym wypadku leczenie jest już zakończone, stąd przy zastosowaniu powyższej interpretacji nie jest możliwa refundacja jego kosztów. Organy Narodowego Funduszu Zdrowia twierdzą bowiem, iż w postępowaniu wszczynanym na podstawie art. 25 bądź 26 ustawy cytowanej wyżej, chodzi o wyrażenie zgody na przyszłe leczenie zagraniczne. Jeśli leczenie to już się odbyło (bez zgody Prezesa NFZ), to postępowanie takie staje się bezprzedmiotowe. Nie można zatem udzielić zgody na leczenie zagraniczne ex post.

Powyższa wykładania nie wynika wprost z przepisów prawa, stąd też można próbować przeforsować pogląd odmienny. Wymagałoby to jednak prowadzenia postępowania administracyjnego, a zapewne także i sądowoadministracyjnego. Tak na przykład w sprawie o sygn. VII SA Wa/566/07 WSA stwierdził, że należy się rekompensata poniesionych kosztów leczenia siedemnastoletniej wówczas Patrycji M., która musiała być szybko operowana po wypadku i bez uzyskania zgody NFZ przeszła zabieg w Paryżu. Jest to jednak sprawa odosobniona.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: