Akt notarialny jako tytuł egzekucyjny

Pytanie:

Czy akt notarialny może stanowić tytuł egzekucyjny?

Masz inne pytanie do prawnika?

4.1.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Akt notarialny jako tytuł egzekucyjny

Art. 777. Kodeksu postępowania cywilnego
§ 1. Tytułami egzekucyjnymi są:
(...)
5) akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, gdy akt określa warunki, które upoważniają wierzyciela do prowadzenia przeciwko dłużnikowi egzekucji na podstawie tego aktu o całość lub część roszczenia, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności;
(…)
 Podstawą prowadzenia egzekucji jest zaś tytuł wykonawczy, tj. tytuł egzekucyjny, któremu została nadana klauzula wykonalności.
Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne