Akty prawne zawierające przepisy dotyczące ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Pytanie:

Z jakich aktów prawnych mogę czerpać wiedzę na temat obowiązujących przepisów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych?

Masz inne pytanie do prawnika?

1.1.2011

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Akty prawne zawierające przepisy dotyczące ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Kwestia umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest uregulowana w dwóch podstawowych aktach prawnych, tj. Kodeksie cywilnym oraz ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Stosunek przepisów Kodeksu cywilnego do ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych jest taki, iż przepisy k.c. mają zastosowanie pomocnicze jako przepisy ogólne w stosunku do przepisów u.u.o. szczegółowo regulujących zasady zawierania i wykonywania umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów. Zatem w przypadku kolizji między tymi dwiema regulacjami pierwszeństwo zastosowania mają przepisy u.u.o.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Polisolokaty

15.9.2020 przez: sprytnyzurek

jakie konto wybrać ?

24.2.2018 przez: lolita2

Prosze o szybka pimoc. Bardzo pulne

12.3.2017 przez: paulina.penkala