Alimenty a przysposobienie dziecka

Pytanie:

Rodzic zgodził się na przysposobienie swojego dziecka. Sąd poinformował go, że z chwilą uprawomocnienia się postanowienia wygaśnie jego obowiązek alimentacyjny. Czy obowiązek ten wygasa z urzędu, czy po uprawomocnieniu się postanowienia należy jeszcze raz zwrócić się do sądu, który wydawał wyrok o płaceniu alimentów z taką informacją?

Masz inne pytanie do prawnika?

29.8.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Alimenty a przysposobienie dziecka

Zakładamy, że w przedstawionej sytuacji faktycznej mamy do czynienia z przysposobieniem pełnym.

Na mocy art. 121 ust. 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przez przysposobienie powstaje między przysposabiającym a przysposobionym taki stosunek, jak między rodzicami a dziećmi. Przysposobiony nabywa również prawa i obowiązki wynikające z pokrewieństwa w stosunku do krewnych przysposabiającego. Przede wszystkim zaś ustają prawa i obowiązki przysposobionego wynikające z pokrewieństwa względem jego krewnych, jak również prawa i obowiązki tych krewnych względem niego. Tym samym od chwili uprawomocnienia się orzeczenia o przysposobieniu ustaje obowiązek alimentacyjny rodziców względem ich naturalnego dziecka.

Porady prawne

Nie wydaje się jednak zasadnym przyjęcie, że z momentem uprawomocnienia się orzeczenia o przysposobieniu, zobowiązany z tytułu alimentów może po prostu zaprzestać świadczenia. Orzeczenie przysposobienia i wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego stanowi jednak zmianę stosunków miedzy stronami, uzasadniającą wydanie przez sąd nowego orzeczenia w kwestii alimentów. W takiej sytuacji "były" rodzic powinien skierować przeciwko dziecku pozew, w którym wykazałby, że obowiązek alimentacyjny wygasł. Trzeba jednak pamiętać, że rodzic nie będzie mógł żądać zwrotu kwot wpłaconych w czasie przed orzeczeniem o przysposobieniu (por. uchwała Sądu Najwyższego - Izba Cywilna, z dnia 22 lutego 1980 r., III CZP 6/80).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne