Aport w spółce jawnej

Pytanie:

W 2009 zakupiłam działkę za kwotę 40 tys zł. W 2010 wniosłam ja aportem do spółki jawnej (wniesiony wkład nie rodził żadnych skutków podatkowych, posiadam w tej kwestii indywidualna interpretacje),w spółce wkład ten wyniósł 50 tys zł. W 2011 spółka sprzedała działkę którą wniosłam aportem. W roku 2012 mam zamiar wycofać się ze spółki i chcę otrzymać zwrot w gotowce posiadanych udziałów, tj. 50 tys. zł. Jakie skutki podatkowe rodzi dla spółki sprzedaż działki wniesionej aportem przez wspólnika i czy będę musiała zapłacić podatek od otrzymanej kwoty 50 tys. zł będącej moim wkładem?

Masz inne pytanie do prawnika?

13.6.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Aport w spółce jawnej

Sprzedaż przez spółkę jawną nieruchomości co do zasady powoduje powstanie przychodu podatkowego. Należy przy tym pamiętać, iż spółka jawna nie jest podatnikiem podatku dochodowego.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału). Zasady te stosuje się odpowiednio do: 1) rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat; 2) ulg podatkowych związanych z prowadzoną działalnością w formie spółki niebędącej osobą prawną.

Należy przy tym wskazać, iż zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 50b wskazanej ustawy wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: