Bilans ustalający wartość zbywczą majątku

Pytanie:

Czy w przypadku wystąpienia ze spółki jawnej jednego ze wspólników - osobny bilans ustalający udział kapitałowy (o którym mowa w art. 65 k.s.h) i uwzględniający wartość zbywczą majątku należy rozumieć jako drugi, dodatkowy bilans, różny od standardowego wyniku finansowego spółki, sporządzanego na koniec roku obrotowego dla celów podatkowych?

Masz inne pytanie do prawnika?

17.2.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Bilans ustalający wartość zbywczą majątku

Bilans spółki sporządzony w celu obliczenia wartości udziału wspólnika występującego ze spółki powinien być osobny od tego, który sporządzany jest na koniec roku obrotowego. Bilans ten może różnić się od tego, sporządzanego na potrzeby podatkowe. Ustawa wprost stanowi, że bilans ten powinien być osobny, sporządzony na ostatni dzień roku obrotowego, w którym upłynął termin wypowiedzenia.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne