Bilans w celu obliczenia udziału wspólnika sp.j.

Pytanie:

W przypadku wystąpienia ze spółki jawnej jednego ze wspólników, w jakim maksymalnym czasie powinien być sporządzony bilans spółki, w celu obliczenia wartości udziału wspólnika występującego? Czy obowiązek wypłacenia byłemu wspólnikowi należnego udziału ulega przedawnieniu?

Masz inne pytanie do prawnika?

23.4.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Bilans w celu obliczenia udziału wspólnika sp.j.

Osobny bilans w celu obliczenia udziału, jaki należy się występującemu wspólnikowi, powinien być sporządzony niezwłocznie, w przypadku wypowiedzenia umowy przez wspólnika - na ostatni dzień roku obrotowego, w którym upłynął termin wypowiedzenia. Kodeks spółek handlowych nie zawiera jednak przepisu, który wskazywałby ostateczny termin sporządzenia bilansu. Przepis taki znajduje sie w ustawie o rachunkowości i nakazuje sporządzenie bilansu w ciągu 3 miesięcy od dnia, na który bilans powinien być sporządzony. Sporządzenie bilansu leży w interesie występującego wspólnika, gdyż jego roszczenie w stosunku do spółki o wypłatę udziału przedawnia się po upływie 3 lat od dnia wystąpienia wspólnika ze spółki.

Porady prawne

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne