Brak testamentu

Pytanie:

Kilka dni temu zmarła moja ciocia. Swoją ostatnią wolę przekazała w obecności swojej córki oraz swojej siostry i jej męża. W ostatniej woli cały spadek przekazała córce. Oświadczenie woli zostało sporządzone na piśmie przez męża siostry jako że ciocia nie byla w stanie pisać. Tak sporządzone oświadczenie podpisała ciocia, świadkowie oraz spadkobierca. Testament został opatrzony datą. Przedmiotem spadku jest połowa mieszkania należąca do cioci, druga należy do jej mężą. Czy taki testament spełnia wymogi formalne? Czy mężowi cioci, który był dla niej niedobry i niewdzięczny przez większość życia - z takiego testamentu należy się zachowek, w sytuacji gdy ciocia nie życzła sobie by cokolwiek dziedziczył po jej śmierci?

Masz inne pytanie do prawnika?

1.10.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Brak testamentu

Zgodnie z przepisem art. 949 kodeksu cywilnego testament powinien zostać sporządzony przez spadkodawcę w całości pismem ręcznym, podpisany i opatrzony datą. W omawianym przypadku spadkodawca jedynie podpisał dokument sporządzony przez kogoś innego - nie spełnia więc wymogów przewidzianych dla testamentu pisemnego. Nie można również uznać, że doszło do sporządzenia testamentu ustnego, ponieważ zgodnie z art. 952 testament ustny powinien zostać przekazany w obecności co najmniej 3 świadków. Ponadto, zgodnie z art. 957 świadkiem nie może zostać osoba, dla której w testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść majątkowa. W powołanym stanie faktycznym jednym ze świadków była córka, a więc jedyna osoba obdarowana zgodnie z treścią oświadczenia. Okoliczność ta wyklucza możliwość dziedziczenia córki wobec tego, iż oświadczenie woli obejmowało przysporzenie wyłącznie córki, zastosowanie w niniejszej sytuacji znajdą przepisy dotyczące dziedziczenia ustawowego.

Porady prawne

Z powodu braku prawidłowego powołania, dziedziczenie w tym wypadku będzie dziedziczeniem ustawowym zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Informacje na ten temat można znaleźć w artykule: Porządek dziedziczenia, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

Spadkodawca może pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku w określonych w przepisach sytuacjach bezpośrednio w treści testamentu. W omawianym przypadku wchodzi w rachubę dziedziczenie ustawowe - nie mamy sporządzonego testamentu, wiec małżonek dziedziczy zgodnie z powyżej przytoczonym artykułem. Uznanie spadkobiercy za osobę niegodną dziedziczenia

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Przyczyny nieważności testamentu

Przyczyny nieważności testamentu

Polskie prawo spadkowe w odniesieniu do dokonywania rozrządzeń majątkowych na wypadek śmierci stoi na gruncie zasady swobody testowania. Swoboda ta nie oznacza jednak dowolności dokonywania rozrządzeń, wręcz przeciwnie – swoboda testowania istnieje w granicach przewidzianych przez prawo. (...)

Uznanie spadkobiercy za osobę niegodną dziedziczenia

Uznanie spadkobiercy za osobę niegodną dziedziczenia

  Kto może być uznany za spadkobiercę niegodnego dziedziczenia? Niegodnym może być uznany każdy spadkobierca - czy to powołany na mocy testamentu, czy ustawy. Często bowiem zdarza się, że sam spadkodawca nie zdaje sobie sprawy z określonych zdarzeń, które powinny eliminować daną (...)

Testament - Jak sporządzić ważny testament? Kilka uwag o formie

Testament - Jak sporządzić ważny testament? Kilka uwag o formie

Rola testamentów w życiu społecznym, zwłaszcza ze względu na funkcję regulującą stosunki majątkowe, jest nie do przeceniania, dlatego ważkim problemem dla ustawodawcy pozostaje określenie ram, wewnątrz których testatorzy (sporządzający testamenty) mogą się swobodnie poruszać. (...)

Jak szybko ustalić kto jest spadkobiercą?

Jak szybko ustalić kto jest spadkobiercą?

  Potrzeba zmian Rozwiązania przyjęte w nowelizacji ustawy prawo o notariacie, kodeksu cywilnego oraz kodeksu postępowania cywilnego mają osiągnąć dwa zasadnicze cele. Z jednej strony zamierzeniem ustawodawcy było odciążenie, i tak już nadmiernie obciążonych sądów, od spraw, (...)

Ważność testamentu ustnego, gdy świadkowie otrzymują spadek - opinia prawna

Ważność testamentu ustnego, gdy świadkowie otrzymują spadek - opinia prawna

    Stan faktyczny  Mój ojciec będąc chory na krótko przed śmiercią ustnie rozporządził swoim majątkiem. Zanim zmarł dokładnie powiedział, że razem z bratem mamy się po połowie podzielić majątkiem; matka nie żyje. Nasz przyrodni brat został przez ojca wydziedziczony, (...)

Jaką rolę w postępowaniu spadkowym pełni wykonawca testamentu?

Jaką rolę w postępowaniu spadkowym pełni wykonawca testamentu?

  Powoływanie wykonawcy testamentu nie jest w Polsce częstą praktyką, niemniej ustawodawca zdecydował się tę instytucje unormować w przepisach prawa spadkowego. Zasadniczym celem powołania wykonawcy testamentu jest usprawnienie zarządu majątkiem spadkowym do czasu przeprowadzenia działu (...)

Czy testament może zostać unieważniony? Nieważność testamentu ze względu na błąd, groźbę lub inne okoliczności

Czy testament może zostać unieważniony? Nieważność testamentu ze względu na błąd, groźbę lub inne okoliczności

  Przepisy prawa spadkowego zawierają wyraźne wyliczenie przyczyn, z powodu których testament należy uważać za nieważny. Katalog ten obejmuje m.in. braki formalne, naruszenie zakazu sporządzania testamentów wspólnych, brak zdolności testowania po stronie spadkodawcy, (...)

Czym jest testament? Wiadomości ogólne

Czym jest testament? Wiadomości ogólne

Na wstępie należy zaznaczyć, iż w polskiej terminologii prawa termin „testament” występuje w dwóch znaczeniach. Po pierwsze, rozumiany jest jako czynność prawna o określonych cechach (o czym niżej). Po drugie, testamentem nazywany jest także dokument, obejmujący treścią (...)

Nowe prawo - zapis windykacyjny i dłuższy czas na dochodzenie zachowku

Nowe prawo - zapis windykacyjny i dłuższy czas na dochodzenie zachowku

Zapis windykacyjny oraz wydłużenie czasu na dochodzenie zachowku  to jedne z wielu zmian wprowadzonych nowelizacją Kodeksu cywilnego, która wejdzie w życie już w dniu 23 października 2011 roku.  Od tego dnia spadkodawcy będą mogli rozporządzać w testamencie poszczególnymi (...)

Notarialny akt poświadczenia dziedziczenia

Notarialny akt poświadczenia dziedziczenia

Akt poświadczenia dziedziczenia - czyli co? Notariusz m.in. może sporządzać akty poświadczenia dziedziczenia. Akt poświadczenia dziedziczenia to dokument sporządzony przez notariusza stanowiący wskazanie spadkobierców danego spadkodawcy i przysługujących (...)

Dziedziczenie ustawowe, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym?

Dziedziczenie ustawowe, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym?

Kiedy następuje dziedziczenie ustawowe? Dziedziczenie ustawowe ma miejsce w sytuacji gdy, spadkodawca nie pozostawił po sobie testamentu oraz gdy osoby powołane do spadku nie chcą lub nie mogą być spadkobiercami (bo np. zmarły przed otwarciem spadku). W razie powołania spadkobierców w (...)

Polecenie w testamencie - co to takiego?

Polecenie w testamencie - co to takiego?

Dziedziczenie według testamentu charakteryzuje się możnością takiego ukształtowania porządku spadkowego, który możliwie najwierniej odda wolę spadkodawcy. Testatorowi w celu realizacji swej ostatniej woli ustawa przydaje szereg instrumentów, korzystając z których, może (...)

Kiedy dziedziczą rodzice spadkodawcy?

Kiedy dziedziczą rodzice spadkodawcy?

Spadkobranie po zmarłym może przybrać dwie formy – spadkobrania określonego przepisami ustawy oraz spadkobrania według ostatniej woli spadkodawcy, czyli testamentu. Nie ulega wątpliwości, że rodzice spadkodawcy dziedziczą zawsze wtedy, gdy zostaną powołani do spadku w drodze testamentu; (...)

Sukcesja firm jednoosobowych

Sukcesja firm jednoosobowych

Co przewiduje ustawa o zarządzie sukcesyjnym w firmach jednoosobowych? Nowe przepisy wychodzą naprzeciw potrzebom tzw. firm jednoosobowych, które stanowią ogromną większość polskich przedsiębiorstw. Dzięki tym rozwiązaniom, w przypadku śmierci przedsiębiorcy, jego firma będzie mogła (...)

Kto dziedziczy spadek w przypadku braku testamentu?

Kto dziedziczy spadek w przypadku braku testamentu?

Jeśli spadkodawca nie pozostawił testamentu, to według jakich zasad ustala się porządek dziedziczenia? Jeśli spadkodawca nie sporządził testamentu albo jego testament okazał się nieważny, czy też testament został odwołany przez spadkodawcę bądź powołany do spadku w testamencie spadkobierca (...)

Czym jest spadek - czyli co możesz odziedziczyć?

Czym jest spadek - czyli co możesz odziedziczyć?

Pod pojęciem spadku kryje się ogół praw i obowiązków zmarłego, które przechodzą na spadkobierców w drodze spadkobrania. Nie należą jednak do spadku praw i obowiązki ściśle związane z osobą zmarłego, jak również prawa, które z chwilą śmierci spadkodawcy (...)

Podatek od spadku - Co jest opodatkowane? Jak ustalić wysokość opodatkowania?

Podatek od spadku - Co jest opodatkowane? Jak ustalić wysokość opodatkowania?

Fakt dziedziczenia bądź otrzymania zachowku przynosi ze sobą nie tylko potencjalne korzyści w postaci przedmiotów spadkowych, ale także szereg obowiązków. Wśród nich oczywiście jednymi z ważniejszych są obowiązki podatkowe. Czy każdy z nas pamięta, iż w przypadku, gdy (...)

Jak przenieść spadek na osobę nie będąca spadkobiercą - opinia prawna

Jak przenieść spadek na osobę nie będąca spadkobiercą - opinia prawna

Stan faktyczny  W 1983 r. zmarł mój dziadek, a w 2001 r. babcia. Babcia przekazała gospodarstwo rolne na Skarb Państwa, ale jak się okazało nie całe. Pozostały udziały w spółkach leśnych 4,20h (dokładniej spółki leśne były zapisane tylko na dziadka). Oboje (...)

Śmierć posiadacza rachunku bankowego

Śmierć posiadacza rachunku bankowego

Czy śmierć posiadacza rachunku bankowego powoduje rozwiązanie umowy o prowadzenie rachunku?  Zgodnie z treścią art. 59a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (dalej: „ustawa – prawo bankowe) umowa prowadzenia rachunku bankowego co do zasady ulega (...)

Uznanie dziecka - od A do Z

Uznanie dziecka - od A do Z

Co to jest uznanie dziecka i w jakich sytuacjach się je stosuje? Istnieją trzy sposoby ustalenia ojcostwa dziecka: 1. Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa, ojcem dziecka jest mąż matki; On figuruje w akcie urodzenia dziecka jako ojciec i nie ma znaczenia, czy on spłodził (...)

Za jakie długi odpowiada spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza?

Za jakie długi odpowiada spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza?

Spadkobierca, któremu przypadł spadek, może go przyjąć albo odrzucić. Do 18 października 2015 r., tj. chwili wejścia w życie nowelizacji prawa spadkowego brak oświadczenia w określonym terminie powodował, że spadkodawcę traktowało się tak, jakby przyjął spadek wprost (poza wyjątkami, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Prawo do spadku po kuzynce

Prawo do spadku po kuzynce

Jestem jedynym dzieckiem mojego ojca, brata mojej ciotki, która była matką mojej kuzynki. Mój zmarły ojciec i zmarła ciotka byli rodzeństwem. Kuzynka zmarła jako bezdzietna wdowa nie posiadała (...)

Krąg uprawnionych do zachowku

Krąg uprawnionych do zachowku

W dniu 13.04.1994 r. została notarialnie zawarta umowa darowizny, w której stwierdza się między innymi: \"Jan i Anna małżonkowie Kowalscy oświadczają, że od dnia 01.01.1951 r. pozostają w związku (...)

Obowiązek wypłaty zachowku

Obowiązek wypłaty zachowku

Jeden z braci posiadający jeszcze dwoje rodzeństwa zamieszkuje dom po zmarłych rodzicach. Rodzeństwo jest skłócone. Osoba zamieszkująca dom użytkuje go samotnie już 12 lat i chciałaby uregulować (...)

Odrzucenie spadku przez dzieci zmarłego

Odrzucenie spadku przez dzieci zmarłego

Brak testamentu. Po spadkodawcy w linii pierwszej pozostało dwoje spadkobierców - dzieci spadkodawcy, które w całości odrzuciły spadek. Jeden spadkobierca pozostaje w związku małżeńskim i ma (...)

Oświadczenie o odrzuceniu spadku

Oświadczenie o odrzuceniu spadku

Ja jako żona zmarłego odrzucam spadek. Spadek odrzucają także moje dzieci. Zrobimy to u notariusza. Czy informując w oświadczeniu o następnych spadkobiercach ustawowych (brak testamentu): matce (...)

Ustalenie składu schedy spadkowej

Ustalenie składu schedy spadkowej

Ojciec (rozwiedziony, 2 dorosłych dzieci) posiadał przed ponownym zawarciem małżeństwa mieszkanie własnościowe. Druga żona (bezdzietna, panna) posiadała również (mniejsze) mieszkanie własnościowe. (...)

Przedawnienie roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku

Przedawnienie roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku

Po jakim czasie następuje przedawnienie roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku? Zgodnie z art. 1007 § 1 Kodeksu cywilnego, roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku oraz roszczenia spadkobierców (...)

Świadek testamentu ustnego

Świadek testamentu ustnego

Zostałam wezwana przez sąd w charakterze świadka w sprawie o "niespisanie treści testamentu ustnego". Rzeczywiście, słyszałam jak ex mąż matki mojej znajomej (w chwili śmierci byli rozwiedzeni) (...)

Nieważność testamentu własnoręcznego

Nieważność testamentu własnoręcznego

W testamencie złożonym w sądzie występują nastepujące zastrzeżenia: - data sporzadzenia testamentu została dopisana (wyraźnie większe cyfry w dacie) - słowa"Mój testament" dopisane nad datą (...)

Sporządzenie własnoręcznego testamentu

Sporządzenie własnoręcznego testamentu

Chciałbym sporządzić własnoręcznie testament. Jak to zrobić, by był on ważny? W pytaniu chodzi testament zwykły - własnoręczny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Testament własnoręczny (...)

Dziedziczenie testamentowe a wspólność majątkowa

Dziedziczenie testamentowe a wspólność majątkowa

Czy nabyta ziemia przez jednego z małżonków w czasie trwania małżeństwa (nie było nigdy zniesienia wspólności majątkowej) po śmierci tego małżonka jest dziedziczona ustawowo przez współmałżonka (...)

Testament własnoręczny bez daty

Testament własnoręczny bez daty

Czy testament napisany własnoręcznie, ale nie zawierający daty, jest ważny? Jaka jest szansa, że sąd uzna go za ważny? Zgodnie z art. 949 kodeksu cywilnego spadkodawca może sporządzić testament (...)

Podważenie ważności testamentu

Podważenie ważności testamentu

Mój ojciec zmarł 26 kwietnia 2007. Dowiedziałam sie o tym wczoraj tj. 4 listopada 2007 w wyniku odwiedzin grobu drugiej żony mojego ojca. Spadkobiercą jestem ja, mój brat oraz jego córka z drugiego (...)

Ważność testamentu a podpis

Ważność testamentu a podpis

Czy testator w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego mógł podpisać testament swoim nazwiskiem, a obok niego użyć swojego drugiego imienia z dowodu osobistego? Czy sąd będzie badał (...)

Wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu

Wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu

Czy \"wniosek o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu\" musi poprzedzać \"wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu\", czy też nie jest to konieczne? W roku 1996 na podstawie testamentu (...)

FORUM PRAWNE

Brak testamentu

Brak testamentu Siostra sprzeciwila sie Testamentowi i zmusila matke do zniszczenia,20 lat temu! czy kopie mozna znalezc w Archiwum Sadowym? Nie dopuscila do realizacji nowego dokumentu. Czy ten pierwotny (...)

Brak testamentu, podział majątku

Brak testamentu, podział majątku Witam, moja sprawa wyglada następująco, zmarła babcia 2 lata temu nie zostawiajac po sobie żadnego testamentu. Mieszkała z mężem i ze mną - wnuczka (jako w rodzinie (...)

Brak testamentu - co ze spadkiem?

Brak testamentu - co ze spadkiem? Moja mama zmarła 24 tego czerwca 2018 roku. Zostały po niej nieruchomość i inne dobra. Nie zostawiła testamentu. Zostaliśmy w trójkę : mój tata , siostra i ja. (...)

Brak Testamentu MIeszkanie po rodzicach

Brak Testamentu MIeszkanie po rodzicach Witam mam pytanie Dziadek zmarł babcia także i nie zostawili testamentu.Mieli dom i 3 dzieci, Chodzi mi jak będzie wyglądać podział majątku na dzieci, teraz (...)

niezasłużony spadek

niezasłużony spadek Mam problem. Mam siotre, ale to ja od 30 lat opiekowałam się tata, dawałam pieniadze mu na zycie, płaciłam rachunki itp., a ona od bardzo dawna nie utrzymywała kontaktu, nawet (...)

Gdzie szukać testamentu????

Gdzie szukać testamentu???? Gdzie szukać testamentu po zmarłej Cioci. W domu go nie ma, nikt z członków rodziny nie wie o jego istnieniu. Wcale nie jest powiedziane, że testament istnieje, jeżeli (...)

Testament

Testament Witam. Po śmierci dziadka dziedziczył moj ojciec oraz jego brat(jako dzieci) i babcia. Po śmierci babci w testamencie babcia zapisała spadek w całości(u notariusza) dla mnie. Jeszcze za (...)

Spadek po bracie

Spadek po bracie Mam pytanie jak wygląda podział majątku(ziemia rolna koło 4 hektarów) po bracie, spadkobiercami są dwaj bracia ( jeden ma 3 dzieci, drugi 6 dzieci)? czy w pierwszej kolejności brany (...)

Wniosek o stwierdzenie nabycia praw do spadku?

Wniosek o stwierdzenie nabycia praw do spadku? Jakie jest postępowanie w przypadku: zmarł właściciel posesji, brak testamentu, żyjący żona i synowie chcą sprzedać gospodarstwo? Należy złożyć (...)

Ziemia z domem-kto i ile dziedziczy?

Ziemia z domem-kto i ile dziedziczy? Wuj zapisal rodzenstwu, czyli mnie i mojemu bratu ziemie z domem. Nie widzialam dokumentow, ale wnioskuje, ze dzielimy ten spadek po polowie. Brat niedawno zmarl. Pozostawil (...)

zachowek

zachowek Mam pytanie i bardzo prosze o odpowiedz. Moj maz z pierwszego malzenstwa ma dwie corki i jest pozbawiony praw rodzicielskich . My wspolnie nie mamy potomstwa, ale w perspektywie czasu nasz wspolny (...)

Porady prawne