Cechy umowy franchisingu

Pytanie:

Co to jest umowa franchisingu?

Masz inne pytanie do prawnika?

6.5.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Cechy umowy franchisingu

Umowa franchisingu jest szczególnym rodzajem umowy nienazwanej (czyli nieuregulowanej przepisami kodeksu cywilnego), poprzez którą następuje rozszerzenie sieci sprzedaży, świadczenia usług itp. danego przedsiębiorcy (franchisingodawcy). Na podstawie umowy franchisingu, franchisingodawca udziela zgody franchisingobiorcy do prowadzenia działalności gospodarczej we własnym imieniu i na własny rachunek w ramach danej sieci i posługiwania się firmą, znakiem lub oznaczeniem udzielającego pozwolenie, za odpowiednim wynagrodzeniem dla udzielającego pozwolenie (franchisingodawcy). W ten sposób są na przykład tworzone sieci stacji benzynowych czy znanych restauracji fast-food.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: