Chronologiczne prowadzenie akt pracowniczych

Pytanie:

"Co oznacza określenie "chronologicznie" w rozporządzeniu w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy? Czy chodzi o chronologię według dat wystawienia dokumentu czy o datę przyjętą jako wpływ dokumentu do teczki pracowniczej?"

Odpowiedź prawnika: Chronologiczne prowadzenie akt pracowniczych

Dokumenty znajdujące się w poszczególnych częściach akt osobowych powinny być ułożone w porządku chronologicznym oraz ponumerowane; każda z tych części powinna zawierać pełny wykaz znajdujących się w nich dokumentów.

Prawodawca nie doprecyzował o jaka chronologię chodzi. Skoro jest mowa o chronologii dokumentów, to należy naszym zdaniem stosować chronologię według daty wystawienia dokumentu, a nie według daty wpływu.

Bowiem o chronologii dokumentu decyduje data jego wystawienia a nie wpływu.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika