Czas pracy lekarza

Pytanie:

Ile wynosi obecnie czas pracy (1 etat) lekarza w zakładzie opieki zdrowotnej w ciągu doby i w tygodniu i w oparciu o jakie przepisy?

Masz inne pytanie do prawnika?

20.6.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Czas pracy lekarza

Kwestię tą reguluje ustawa o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 1991r., nr 91, poz. 408 ze zm.). Czas pracy pracowników zatrudnionych w zakładzie opieki zdrowotnej (w tym lekarzy) w przyjętym okresie rozliczeniowym nie może przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień (art. 32g ust. 1 ustawy o ZOZ). Jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, w stosunku do pracowników zakładu opieki zdrowotnej mogą być stosowane rozkłady czasu pracy, w których dopuszczalne jest przedłużenie wymiaru czasu pracy do 12 godzin na dobę. W tych rozkładach czas pracy nie może przekraczać przeciętnie 40 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym. Okres rozliczeniowy nie może być dłuższy niż 4 tygodnie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres rozliczeniowy może być przedłużony w trybie określonym w Kodeksie pracy, ustawa określa maksymalny okres wydłużenia. Rozkład czasu pracy powinien być stosowany na podstawie harmonogramów pracy ustalanych dla przyjętego okresu rozliczeniowego, określających dla poszczególnych pracowników dni i godziny pracy oraz dni wolne od pracy (art. 32i ustawy o ZOZ).

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: