Czas pracy lekarza

Pytanie:

"Ile wynosi obecnie czas pracy (1 etat) lekarza w zakładzie opieki zdrowotnej w ciągu doby i w tygodniu i w oparciu o jakie przepisy? "

Odpowiedź prawnika: Czas pracy lekarza

Kwestię tą reguluje ustawa o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 1991r., nr 91, poz. 408 ze zm.). Czas pracy pracowników zatrudnionych w zakładzie opieki zdrowotnej (w tym lekarzy) w przyjętym okresie rozliczeniowym nie może przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień (art. 32g ust. 1 ustawy o ZOZ). Jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, w stosunku do pracowników zakładu opieki zdrowotnej mogą być stosowane rozkłady czasu pracy, w których dopuszczalne jest przedłużenie wymiaru czasu pracy do 12 godzin na dobę. W tych rozkładach czas pracy nie może przekraczać przeciętnie 40 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym. Okres rozliczeniowy nie może być dłuższy niż 4 tygodnie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres rozliczeniowy może być przedłużony w trybie określonym w Kodeksie pracy, ustawa określa maksymalny okres wydłużenia. Rozkład czasu pracy powinien być stosowany na podstawie harmonogramów pracy ustalanych dla przyjętego okresu rozliczeniowego, określających dla poszczególnych pracowników dni i godziny pracy oraz dni wolne od pracy (art. 32i ustawy o ZOZ).

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika