Czy zezłomowane odpady stanowią przychód?

Pytanie:

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie produkcji siatki ogrodzeniowej; podatek dochodowy rozliczam na zasadach ogólnych; jestem podatnikiem VAT. Drut ocynkowany, jak i powlekany kupuję w transzach spinanych obręczami stalowymi. Sprzedaje je na skupie złomu, jak i odpady poprodukcyjne. Jak zaksięgować wystawioną przeze mnie fakturę w k.p.r.?

Masz inne pytanie do prawnika?

15.2.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Czy zezłomowane odpady stanowią przychód?

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Sprzedaż złomu (odpadków poprodukcyjnych, innych elementów) w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą jest dla podatnika przychodem z tej działalności i jako taki powinna być zaewidencjonowana w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. W szczególności sprzedaż taka nie została wyłączona z przychodów z działalności gospodarczej na mocy art. 14 ust. 3 ustawy.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne