Delegacja zagraniczna

Pytanie:

Pracownik mieszka i pracuje w Warszawie. Został oddelegowany do Czech na spotkanie z kontrahentem. Granicę z Czechami przekroczył 10 czerwca o godz. 18, powrót na teren kraju nastąpił tego samego dnia, tj. 10 czerwca o godz. 19:30, ale pracownik nie udał się w podróż powrotną do Warszawy, miał zakupiony przez firmę nocleg w kraju. Dnia 11 czerwca o godz. 8 pracownik znowu przekroczył granicę z Czechami, udając się na kolejne spotkanie z kontrahentem. Spotkanie trwało kilka godzin i o godz. 13 pracownik wrócił na teren kraju i udał się w podróż powrotną, tj. do Warszawy. Czy czas spędzony przez pracownika za granicą należy zsumować i wyliczyć dietę zagraniczną na podstawie sumy godzin, czy może są to 2 odrębne pobyty za granicą, za które należy się 2 x po 1/3 diety?

Masz inne pytanie do prawnika?

21.6.2012

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Delegacja zagraniczna

Zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. 2002 r., nr 236, poz. 1991, dalej rozporządzenie w sprawie diet):

Czas pobytu pracownika poza granicami kraju liczy się przy podróży odbywanej środkami komunikacji:

1) lądowej - od chwili przekroczenia granicy polskiej w drodze za granicę do chwili przekroczenia granicy polskiej w drodze powrotnej do kraju;  

(…)

Biorąc pod uwagę powyższe regulacje (przy założeniu podróży lądowej) oraz brak przepisów szczególnych, które można byłoby zastosować w opisanej, dość nietypowej sytuacji, należy uznać, że mamy do czynienia z jedną podróżą służbową za granicą od godziny 18.00 do 19.30 w dniu 10 czerwca 2012 roku oraz od godziny 8.00 do 13.00 w dniu 11 czerwca 2012 roku. Łącznie daje to 6 godzin 30 minut podróży służbowej poza granicami kraju. Za tak przebytą podróż pracownikowi przysługuje zgodnie z § 4 rozporządzenia w sprawie diet 1/3 z wartości 33 euro za dobę (kwota właściwa dla Republiki Czeskiej). 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Wypadek w pracy, L4 i odszkodowanie

19.9.2018 przez: kaminskimarcin

Zwolnienie lekarskie po stażu czy należy sie?

24.7.2018 przez: jola375@vp.pl

skarga na urząd pracy

15.5.2018 przez: atiiia86