Delegacja zleceniobiorcy

Pytanie:

Spółka komandytowa zatrudnia osoby na umowę zlecenie. W umowie tej mieści się zapis \"Zleceniodawca ponosi koszty wyposażenia i inne koszty związane z wykonaniem zadania.\" W celu wykonania powierzonego zlecenia Zleceniobiorcy często wysyłani są w delegacje. Zleceniobiorca dostarcza nam bilety PKP, rachunki i faktury za noclegi. W przypadku kiedy nam nie dostarcza zostaje mu wyliczony ryczałt za nocleg lub za bilety mpk. Na tej podstawie zostaje wyliczona dla niego kwota kosztów podróży służbowej (koszty, które poniósł faktycznie, ewentualnie ryczałty + diety). Niniejsza kwota stanowi przychód zleceniobiorcy. W świetle prawa przychód ten jest wolny od podatku dochodowego, ale stanowi podstawę do ustalenia wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Czyli np. zleceniobiorca ma wynagrodzenie za miesiąc 4000 zł. brutto Podlega ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu. Był w ciągu tego miesiąca na delegacji. Należy mu się dieta w wysokości 46 zł + zwrot kosztów za nocleg 100 zł + bilety PKP 100 zł. Razem 246 zł. Wystawia nam rachunek, ale: W jaki sposób należy rozliczyć taką delegację (wyszczególnić ją na rachunku wraz z wynagrodzeniem czy sporządzić dodatkowy dokument z rozliczenia delegacji) i czy jest możliwość wrzucenia rzeczywiście poniesionych kosztów (udokumentowanych) bezpośrednio do KUP firmy (wówczas nie ozusowywać ich) oraz w jaki sposób ozusować teraz tą dietę? Tzn. przyjąć, że całkowity przychód dla zleceniobiorcy za ten miesiąc to 4246 zł (ewentualnie 4046 zł) i czy zarówno zleceniobiorca jak i zleceniodawca musi wyliczyć poszczególne składki (odpowiednio): emerytalną, rentową, chorobową, wypadkową i zdrowotną? (a czy w przypadku obliczenia zaliczki na podatek dochodowy należy potrącić skł. zdrowotną 7,75% z podstawy: liczonej tylko z wynagrodzenia brutto czy wynagrodzenia brutto + delegacja (ewentualnie sama dieta)?).

Masz inne pytanie do prawnika?

18.5.2010

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Delegacja zleceniobiorcy

W przypadku zleceniobiorców zarówno wypłacone wynagrodzenie, jak również otrzymany przez zleceniobiorcę zwrot kosztów podróży stanowi jego przychód, zgodnie z definicją zawartą w ustawie: „przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika pieniądze" (art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Spełniają zatem definicję przychodów z tytułu działalności wykonywanej osobiście (zgodnie z art. 13 pkt. 8 ustawy).

Zwolnienia od poboru składek ZUS wprowadza Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Jednak zwolnienia ze składek ZUS określone w powyższym Rozporządzeniu dotyczą pracowników w rozumieniu kodeksu pracy.  Zleceniobiorca nie jest oczywiście pracownikiem w rozumieniu kodeksu pracy. Z tego powodu nie dotyczą go zwolnienia określone w powyższym rozporządzeniu.

Porady prawne

Dlatego od całej kwoty zwrotu kosztów podróży służbowej wypłaconej zleceniobiorcy (w tym od diety) należy odprowadzić składki ZUS: emerytalną, rentową (obowiązkowe), ubezpieczenie wypadkowe (jeśli praca jest wykonywana w siedzibie zleceniodawcy) oraz obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Oczywiście w przypadku obliczenia zaliczki na podatek dochodowy można potrącić składkę zdrowotną do wysokości 7,75%, przy czym składka zdrowotna będzie liczona od całego wynagrodzenia zleceniobiorcy razem z wypłaconymi kosztami podróży (i dietą).

Oczywiście technicznie rozliczenie podróży może nastąpić na rachunku wystawionym przez zleceniobiorcę (nie musi to być odrębny dokument), dla jasności rozliczenia powinno być dokonane odrębnie od zasadniczego wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia.

Powyższe dotyczy sytuacji, gdy koszty są ponoszone przez zleceniobiorcę, a na podstawie umowy zlecenia zwracane później zleceniobiorcy przez zleceniodawcę. Jeśli koszty byłyby ponoszone bezpośrednio przez zleceniodawcę, a nie wypłacane zleceniobiorcy, to o ile są tylko związane z uzyskiwaniem przychodów przez zleceniodawcę, mogłyby być bezpośrednio kosztem zleceniodawcy i - jako niewypłacane zleceniobiorcy - nie podlegałyby opodatkowaniu i szusowaniu po stronie zleceniobiorcy.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Polski Ład a umowy zlecenia

Polski Ład a umowy zlecenia

W Polsce jest ok. 1,7 mln osób, których głównym źródłem przychodów w ciągu roku jest (zgodnie z definicją PIT) „działalność wykonywana osobiście” czyli np. umowa zlecenia, umowa o dzieło. ##baner## Polski Ład, umowy zlecenia, zlecenie, zleceniobiorca, (...)

Skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacja

Skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacja

1 stycznia 2019 r. wejdą w życie przepisy, które mają ułatwić przechowywanie akt pracowniczych dotyczących pracowników i zleceniobiorców oraz obniżyć koszty związane z ich przechowywaniem. E-akta - czyli elektronizacja akt pracownic ubezpieczenia społeczne, Płatnik, (...)

Polski Ład a umowy zlecenia

Polski Ład a umowy zlecenia

W Polsce jest ok. 1,7 mln osób, których głównym źródłem przychodów w ciągu roku jest (zgodnie z definicją PIT) „działalność wykonywana osobiście” czyli np. umowa zlecenia, umowa o dzieło. ##baner## Polski Ład, umowy zlecenia, zlecenie, zleceniobiorca, (...)

Skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacja

Skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacja

1 stycznia 2019 r. wejdą w życie przepisy, które mają ułatwić przechowywanie akt pracowniczych dotyczących pracowników i zleceniobiorców oraz obniżyć koszty związane z ich przechowywaniem. E-akta - czyli elektronizacja akt pracownic ubezpieczenia społeczne, Płatnik, (...)

Znów zwolnienie ze składek ZUS, postojowe i dotacja

Znów zwolnienie ze składek ZUS, postojowe i dotacja

Pomoc dla przedsiębiorców rusza od 1 stycznia Zwolnienie ze składki ZUS, wypłata postojowego oraz dotacji – to trzy instrumenty pomocowe, które otrzymają przedsiębiorcy, którzy od 15 grudnia funkcjonują w oparciu o nowe zasady bezpieczeństwa. Rada Ministrów przyjęła (...)

Składki przekazywane do ZUS a środki z rachunku VAT

Składki przekazywane do ZUS a środki z rachunku VAT

Do opłacenia składek w ZUS możliwe jest wykorzystanie środków z rachunku VAT. Aby tak się stało, należy przekazać składki do ZUS standardowym przelewem na indywidualny rachunek składkowy (NRS). Opłacenie składek w ZUS z rachunku VAT składki, ZUS, rachunek VAT, przelew, płatnik, (...)

Składki na ZUS a podatki

Składki na ZUS a podatki

Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, mają znaczny wpływ na zobowiązania podatkowe. Zarówno osoby fizyczne, opłacające samodzielnie składki zusowskie, a są to przede wszystkim przedsiębiorcy, jak i płatnicy czyli pracodawcy, zleceniodawcy, spółdzielnie, organy zatrudnienia, (...)

Jak odliczyć składki na ubezpieczenia społeczne w zeznaniu PIT za 2020 r.?

Jak odliczyć składki na ubezpieczenia społeczne w zeznaniu PIT za 2020 r.?

Podatnik, który w trakcie roku podatkowego 2020 opłacał składki na własne ubezpieczenie społeczne oraz na ubezpieczenie społeczne osób z nim współpracujących, ma prawo odliczyć te składki od podstawy opodatkowania (dochodu/przychodu). Prawo do odliczenia (...)

„Mały ZUS” od 1 stycznia 2019 r.

„Mały ZUS” od 1 stycznia 2019 r.

Prowadzący firmę, która nie osiąga wysokich przychodów, od 1 stycznia 2019 r. będzie mógł opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru, której wysokość zależy od tych przychodów. Na czym polega „mały ZUS”? Tzw. " mały (...)

Wsparcie z ZUS w ramach tzw. tarczy antykryzysowej

Wsparcie z ZUS w ramach tzw. tarczy antykryzysowej

ZUS jest jedną z instytucji, która udziela pomocy w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Wsparcie dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilno-prawne ma już 7 odsłon. Jakie wsparcie z ZUS można uzyskać w ramach tarczy antykryzysowej? Jakie ulgi i na jakich zasadach (...)

Znów zwolnienie ze składek ZUS, postojowe i dotacja

Znów zwolnienie ze składek ZUS, postojowe i dotacja

Pomoc dla przedsiębiorców rusza od 1 stycznia Zwolnienie ze składki ZUS, wypłata postojowego oraz dotacji – to trzy instrumenty pomocowe, które otrzymają przedsiębiorcy, którzy od 15 grudnia funkcjonują w oparciu o nowe zasady bezpieczeństwa. Rada Ministrów przyjęła (...)

Składki przekazywane do ZUS a środki z rachunku VAT

Składki przekazywane do ZUS a środki z rachunku VAT

Do opłacenia składek w ZUS możliwe jest wykorzystanie środków z rachunku VAT. Aby tak się stało, należy przekazać składki do ZUS standardowym przelewem na indywidualny rachunek składkowy (NRS). Opłacenie składek w ZUS z rachunku VAT składki, ZUS, rachunek VAT, przelew, płatnik, (...)

Składki na ZUS a podatki

Składki na ZUS a podatki

Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, mają znaczny wpływ na zobowiązania podatkowe. Zarówno osoby fizyczne, opłacające samodzielnie składki zusowskie, a są to przede wszystkim przedsiębiorcy, jak i płatnicy czyli pracodawcy, zleceniodawcy, spółdzielnie, organy zatrudnienia, (...)

Jak odliczyć składki na ubezpieczenia społeczne w zeznaniu PIT za 2020 r.?

Jak odliczyć składki na ubezpieczenia społeczne w zeznaniu PIT za 2020 r.?

Podatnik, który w trakcie roku podatkowego 2020 opłacał składki na własne ubezpieczenie społeczne oraz na ubezpieczenie społeczne osób z nim współpracujących, ma prawo odliczyć te składki od podstawy opodatkowania (dochodu/przychodu). Prawo do odliczenia (...)

„Mały ZUS” od 1 stycznia 2019 r.

„Mały ZUS” od 1 stycznia 2019 r.

Prowadzący firmę, która nie osiąga wysokich przychodów, od 1 stycznia 2019 r. będzie mógł opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru, której wysokość zależy od tych przychodów. Na czym polega „mały ZUS”? Tzw. " mały (...)

Wsparcie z ZUS w ramach tzw. tarczy antykryzysowej

Wsparcie z ZUS w ramach tzw. tarczy antykryzysowej

ZUS jest jedną z instytucji, która udziela pomocy w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Wsparcie dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilno-prawne ma już 7 odsłon. Jakie wsparcie z ZUS można uzyskać w ramach tarczy antykryzysowej? Jakie ulgi i na jakich zasadach (...)

Kiedy budżet państwa finansuje składki za nianię w 2018 r.?

Kiedy budżet państwa finansuje składki za nianię w 2018 r.?

  Chcesz zatrudnić opiekunkę do dziecka? Podpisz z nią umowę. Składki częściowo sfinansuje budżet państwa. Dzięki składkom na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne niania zyska zabezpieczenie teraz i na przyszłość. Co dla niań zmieniło się od 2 budżet państwa, finansowanie, (...)

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osoby na urlopie wychowawczym

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osoby na urlopie wychowawczym

Jeżeli pracownik korzysta z urlopu wychowawczego, pracodawca ma obowiązek składać za niego dokumenty rozliczeniowe. W dokumentach tych wykazuje m.in. składki i podstawy wymiaru składek. Jakie są zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających (...)

Mały ZUS plus - jak obliczyć najniższą podstawę wymiaru składek za luty-grudzień 2020 r.

Mały ZUS plus - jak obliczyć najniższą podstawę wymiaru składek za luty-grudzień 2020 r.

Mała działalność gospodarcza plus (MDG+) - jak obliczyć najniższą podstawę wymiaru składek za luty-grudzień 2020 r. na nowych zasadach Jeśli spełniasz warunki do opłacania niższych składek na ubezpieczenia społeczne (mała działalność gospodarcza plus – MDG+), wejdź na eSkladka.pl (...)

Zawieszenie realizacji umowy o rozłożeniu zadłużenia na raty lub umowy o odroczeniu terminu płatności składek ZUS na 3 miesiące

Zawieszenie realizacji umowy o rozłożeniu zadłużenia na raty lub umowy o odroczeniu terminu płatności składek ZUS na 3 miesiące

Jeśli masz zawartą z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych umowę o rozłożenie zadłużenia na raty lub umowę o odroczeniu terminu płatności i jednocześnie masz trudności w jej realizacji w następstwie COVID-19, to możesz skorzystać z zawieszenia jej realizacji na okres 3 miesięcy. zawieszenie (...)

Tarcza 8.0 - dla kogo?

Tarcza 8.0 - dla kogo?

Od 28 lutego 2021 roku przedsiębiorcy z branż najbardziej dotkniętych epidemią COVID-19 mogą korzystać z kolejnych form wsparcia. Chodzi o świadczenia postojowe, dofinansowanie wynagrodzeń, dotacje na pokrycie bieżących kosztów działalności czy zwolnienie z opłacania składek ZUS. (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Delegacje zleceniobiorców

Delegacje zleceniobiorców

Czy osobom zatrudnionym na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia przysługuje zwrot wydatków z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju na takich samych zasadach jak pracownikom? Czy potrzebna jest delegacja, czy wystarczy zapis w umowie o zwrocie wszelkich kosztów? Czy (...)

Zawiadomienie ZUS o skróceniu delegacji

Zawiadomienie ZUS o skróceniu delegacji

Właściciel firmy na pełnych składkach ZUS i niepełnych składkach ZUS + pracownicy oddelegowani do pracy w Unii i oddelegowani do pracy w Europie np. Norwegia + zleceniobiorcy. Czy istnieje możliwość zmniejszenia ilości dni za granicą i na jakich drukach? Pracodawca może skrócić okres (...)

Odpowiedzialność zleceniodawcy

Odpowiedzialność zleceniodawcy

Jakie konsekwencje przynosi dla zleceniodawcy a jakie dla zleceniobiorcy zapis w umowie zlecenia o następującej treści. Zleceniodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za należyte wykonanie lub niewykonanie czynności zleceniobiorcy objętych niniejszą umową? Czy w ogóle (...)

Nieodpłatna umowa zlecenia

Nieodpłatna umowa zlecenia

Jestem zatrudniona na umowę o pracę z wynagrodzeniem przekraczającym minimalne wynagrodzenie obowiązujące w 2008 r. (1126,00 PLN). Ponadto zamierzam zawrzeć na kilka miesięcy nieodpłatną umowę zlecenia z innym podmiotem niż mój pracodawca. Zleceniodawca prowadzi działalność gospodarczą. (...)

Wstrzymanie spełnienia świadczenia wzajemnego

Wstrzymanie spełnienia świadczenia wzajemnego

Znajomy zawarł z hurtownikiem umowę zlecenia, na podstawie której miał rozwozić towar do klientów hurtowni. Rozliczenia miały następować na koniec każdego miesiąca na podstawie zestawienia tras. Termin płatności wynosił 21 dni. Po pisemnym zatwierdzeniu pracy w pierwszym miesiącu znajomy (...)

Odpowiedzialność zleceniodawcy

Odpowiedzialność zleceniodawcy

Jakie konsekwencje przynosi dla zleceniodawcy a jakie dla zleceniobiorcy zapis w umowie zlecenia o następującej treści. Zleceniodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za należyte wykonanie lub niewykonanie czynności zleceniobiorcy objętych niniejszą umową? Czy w ogóle (...)

Nieodpłatna umowa zlecenia

Nieodpłatna umowa zlecenia

Jestem zatrudniona na umowę o pracę z wynagrodzeniem przekraczającym minimalne wynagrodzenie obowiązujące w 2008 r. (1126,00 PLN). Ponadto zamierzam zawrzeć na kilka miesięcy nieodpłatną umowę zlecenia z innym podmiotem niż mój pracodawca. Zleceniodawca prowadzi działalność gospodarczą. (...)

Wstrzymanie spełnienia świadczenia wzajemnego

Wstrzymanie spełnienia świadczenia wzajemnego

Znajomy zawarł z hurtownikiem umowę zlecenia, na podstawie której miał rozwozić towar do klientów hurtowni. Rozliczenia miały następować na koniec każdego miesiąca na podstawie zestawienia tras. Termin płatności wynosił 21 dni. Po pisemnym zatwierdzeniu pracy w pierwszym miesiącu znajomy (...)

Administrator danych osobowych a umowa agencyjna

Administrator danych osobowych a umowa agencyjna

Operator serwisu internetowego (agent) ma zawarte umowy agencyjne z dostawcami usług noclegowych (zleceniodawcy) i występuje wobec klientów jako agent turystyczny (działa na zlecenie dostawców, a nie klientów). Klienci podczas rezerwacji podają dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, miejsce (...)

Granice swobody umów a umowa agencyjna

Granice swobody umów a umowa agencyjna

W 1996r. pracowałem w domniemaniu jako agent (nie prowadząc działalności gospodarczej) na rzecz i w imieniu Zleceniodawcy (sprzedaż towarów). Piszę w domniemaniu, gdyż nie została zawarta umowa pisemna. Zleceniodawca wydał mi legitymację służbową, dającą upoważnienie do tej sprzedaży, (...)

Treść umowy o dzieło

Treść umowy o dzieło

Pomiędzy stronami zawarto (ustnie) umowę o dostawę i instalację systemu informatycznego. W sporządzonym na piśmie kosztorysie ofertowym były wyszczególnione osobno pozycje z ceną dostarczanych towarów (urządzeń, opogramowania) oraz usług instalacyjnych. Zarówno oprogramowanie jak i urządzenia (...)