Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych

Pytanie:

Dlaczego nauczyciel pracujący w szkole jako informatyk nie ma płaconego szkodliwego?

Masz inne pytanie do prawnika?

18.11.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych

Prawo do dodatku za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia regulują przepisy płacowe obowiązujące u danego pracodawcy i nie jest to obligatoryjny, powszechny składnik wynagrodzenia. Karta Nauczyciela mówi, że nauczycielom pracującym w trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach przysługuje dodatek za warunki pracy. W wykazie trudnych i uciążliwych warunków pracy zawartych w rozporządzeniu w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedna godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy nie wymieniono pracy nauczycieli zatrudnionych w pracowniach komputerowych. Także rozporządzenie w sprawie wykazu prac wykonywanych przez nauczycieli w warunkach szkodliwych dla zdrowia oraz szczegółowych zasad wypłacania dodatku za prace nie zalicza do prac, których wykonywanie przez nauczycieli stanowi podstawę do przyznania dodatku - pracy przy monitorach ekranowych.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne