Dziedziczenie grobowca

Pytanie:

Czy grobowiec może być przedmiotem spadku?

Masz inne pytanie do prawnika?

12.3.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Dziedziczenie grobowca

Grobowiec nie stanowi przedmiotu odrębnej własności. Możemy mówić jedynie o prawie do grobu. Prawo to ma podwójny charakter. Jest to przede wszystkim uprawnienie osobiste łączące się ściśle z kultem pamięci osoby zmarłej. Prawo do grobu posiada również elementy majątkowe w związku z tym, że zakup miejsca na cmentarzu i urządzenie grobu wiąże się z nakładami finansowymi. Na treść prawa do grobu składają się zarówno elementy o charakterze majątkowym, jak i o charakterze osobistym. Dominujący jest jednak charakter dobra osobistego. W świetle przepisów kodeksu cywilnego do spadku nie należą prawa i obowiązki zmarłego mające charakter niemajątkowy. Prawa i obowiązki osobiste gasną w chwili śmierci podmiotu, któremu przysługiwały. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego prawo do grobu nie podlega dziedziczeniu (orz. z 2 grudnia 1994 r., III CZP 155/94, OSNC 1995/3 poz. 52).

Porady prawne



Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne