Dziedziczenie przez dzieci a intercyza

Pytanie:

"Małżeństwo zawarło przed ślubem intercyzę. Małżeństwo posiada jedno dziecko. Jak wygląda sprawa dziedziczenia w przypadku śmierci jednego z małżonków, jeżeli nie było testamentu? "

Odpowiedź prawnika: Dziedziczenie przez dzieci a intercyza

W tym wypadku sprawa podziału majątku jest nieco bardziej skomplikowana. Nie chodzi tutaj wyłącznie o przepisy prawa spadkowego, ale również rodzinnego, dotyczącego umów majątkowych małżeńskich.

Dla uproszczenia zakładamy, że na mocy intercyzy, między małżonkami wprowadzona została rozdzielność majątkowa. Oznacza to, że nie ma majątku wspólnego, zaś każdy z małżonków dysponuje swoim majątkiem.

Jeżeli chodzi o prawo spadkowe, to fakt zawarcia intercyzy nie ma tutaj znaczenia, W grę wchodzić będzie tutaj art. 931 §1 kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem, do dziedziczenia powołani są małżonek oraz dziecko spadkodawcy. Dziedziczą oni w częściach równych.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika