Ekspektatywa spółdzielczego prawa własnościowego

Pytanie:

Czy spółdzielnia może zawrzeć umowę o spółdzielcze własnościowe prawo z członkiem spółdzielni, w sytuacji, kiedy lokal nie jest jeszcze zgłoszony do użytkowania do urzędu (budowa w toku), natomiast można spisać protokół odbioru? Lokal jest w budynku, który ma nadany numer policyjny.

Masz inne pytanie do prawnika?

29.4.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Ekspektatywa spółdzielczego prawa własnościowego

Umowa o ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu może zostać zawarta, jeżeli istnieje już dany lokal, nadaje się do użytkowania. Tak więc na etapie realizacji inwestycji nie jest jeszcze możliwe ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu. Jest natomiast możliwe na tym etapie zawarcie umowy o budowę lokalu. Umowa ta, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do tego lokalu. W wyniku zawarcia takiej umowy osoba ubiegająca się o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabywa tzw. ekspektatywę własnościowego prawa do lokalu, która przyznaje osobie roszczenie o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Ekspektatywa własnościowego prawa do lokalu jest zbywalna, wraz z wkładem budowlanym albo jego wniesioną częścią przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne