Eksport towarów przez rolnika

Pytanie:

Rolnik ryczałtowy zajmujący się produkcją kwiatów chce eksportować swoje produkty. Kraj dostawy - Białoruś. Jaki dokument sprzedaży należy wystawić?

Masz inne pytanie do prawnika?

8.11.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Eksport towarów przez rolnika

Zgodnie z art. 41 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), w eksporcie towarów dokonywanym przez rolników ryczałtowych stawka podatku wynosi 0 %, pod warunkiem prowadzenia przez podatnika ewidencji określonej w art. 109 ust. 3. Jak stanowi art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, podatnicy są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

Porady prawne

W powyższej sytuacji sytuacja prawna rolnika nie będzie zasadniczo różniła się od sytuacji rolnika, który zrezygnował ze zwolnienia od podatku, gdyż będzie musiał zarejestrować się jako podatnik, wystawiać faktury, prowadzić ewidencję oraz składać deklarację podatkową.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne