Informacja bankowa

Pytanie:

Nie spłaciłam zaciągniętego kredytu w wysokości 500zł w banku w terminie, czyli w roku 1997, spłaciłam go w marcu 1998, po konsultacjach w banku, który wyraził zgodę na spłacenie zadłużenia w dwóch ratach: w styczniu 1998 i marcu 1998 r. Zgodnie z tym w marcu spłaciłam kredyt. Przypadkowo 20 maja dowiedziałam się, ze jestem na wewnętrznej liście bankowej niesolidnych klientów mimo, ze spłaciłam kredyt 4 lata temu. Czy niewykreślenie mnie z tej listy aż do mojej interwencji było słuszne i czy mogę domagać się od banku rekompensaty w związku z tym, że będąc na tej liście nie mogłam wziąć najmniejszej kwoty kredytu w innych bankach? Kiedy odmawiano mi kredytu w innych bankach dzwoniłam do banku w którym miałam kredyt i pytałam, czy wszystko już jest przeze mnie uregulowane, odpowiadano, że wszystko jest w porządku. Czy wpisanie na w/w listę było słuszne? Czy przez problemy ze spłaceniem 500 zł, będą teraz miały wpływ na moje zdolności kredytowe?

Masz inne pytanie do prawnika?

6.6.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Informacja bankowa

Zgodnie z art. 105 ust. 4 ustawy prawo bankowe banki mogą, wspólnie z bankowymi izbami gospodarczymi, utworzyć instytucje do zbierania i udostępniania bankom oraz innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów informacji o wierzytelnościach oraz o obrotach i stanach rachunków bankowych w zakresie, w jakim informacje te są potrzebne w związku z udzielaniem kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń. Informacja, że nie zwróciła kiedyś Pani kredytu w terminie może być uznana za informację potrzebną w związku z udzieleniem kolejnych kredytów. Dlatego też umieszczenie informacji o fakcie zalegania ze zwrotem kredytu uznać należy za zgodnie z prawem.

Porady prawne

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne