Kaseton - inwestycja, czy środek trwały

Pytanie:

Prowadzę działalność gospodarczą. W ubiegłym roku byłem na PKPiR i VAT. Obecnie od stycznia jestem na ksiegach rachunkowych. Od lipca dokonuję inwestycji w obcy srodek trwały (adaptacja lokalu wynajmowanego na retaurację). Lokal jest już czynny, ale ja nie zakończyłem jeszcze inwestycji - zamierzam ją zakończyć na koniec lutego. Moje pytanie dotyczy miesiąca grudnia 2008 r., kiedy to ostatni miesiąc byłem na PKPiR. Zakupiłem kaseton reklamowy podswietlany, duży - za 7.000 zł. Czy powinienem go zaliczyc do inwestycji w lokal, czy też mogłem go zamortyzować i nie łączyć z inwestycją?

Masz inne pytanie do prawnika?

20.2.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Kaseton - inwestycja, czy środek trwały

Zgodnie z art. 22a ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, amortyzacji podlegają również, niezależnie od przewidywanego okresu używania, przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych, zwane dalej "inwestycjami w obcych środkach trwałych".

W ustawie nie ma niestety definicji inwestycji w obcym środku trwałym. Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 14 lipca 2006 r. (sygn. DD6-8213-43/WK/06/249): inwestycją taką są nakłady poniesione na ulepszenie środka trwałego, który używany jest na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. Są to zatem poniesione wydatki mające na celu przystosowanie środka trwałego do używania go przez przedsiębiorcę.

Inwestycją w obcym środku trwałym będzie zatem ogół kosztów poniesionych przez podatnika na przystosowanie wynajmowanego przez niego obiektu do stanu zdatnego do używania.

Kaseton reklamowy nie jest na ogół trwale związany z nieruchomością i w przypadku np. opuszczania lokalu przez najemcę może być zabrany. W takiej sytuacji nie powinien być traktowany jako inwestycja w obcym środku trwałym, ale może być traktowany oddzielnie od inwestycji - jako odrębny środek trwały - i jako taki - oddzielnie amortyzowany.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Allegro sprzedaż wirtualnych przedmiotów

9.1.2019 przez: bartekkuliga

Allegro sprzedaż wirtualnych przedmiotów

25.5.2018 przez: bartekkuliga

Podatek od sprzedaży nieruchomości

27.3.2018 przez: 3Magda