Kontrahent odmawia wystawienia faktury VAT

Pytanie:

"Kontrahent otrzymał zaliczkę 4.000 zł na poczet przyszłego wynajmu budynku i maszyn, wystawiając kwit KP. Umowa najmu jest pisemna i płatności miały następować po wystawieniu faktury VAT. Przez 8 miesięcy kontrahent unika (odmawia) wystawienia faktury VAT. Według księgowej powoduje to, że nie mogę zaksięgować w koszty tych 4.000 zł zaliczki. Czy są podstawy prawne, by wyegzekwować fakturę VAT od kontrahenta, i jak to sprawnie dokonać?"

Odpowiedź prawnika: Kontrahent odmawia wystawienia faktury VAT

Zgodnie z art. 62 § 1 Kodeksu karnego skarbowego, kto wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury lub rachunku za wykonanie świadczenia, wystawia je w sposób wadliwy albo odmawia ich wydania, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych.

Jeśli kontrahent odmawia wystawienia faktury, należy wystosować do niego listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru pisemne wezwanie do wystawienia faktury ze wskazaniem obowiązku jej wystawienia, powołaniem na powyższy przepis i z zaznaczeniem, że w przypadku dalszej odmowy podatnik będzie zmuszony zawiadomić organy podatkowe o popełnieniu przez kontrahenta czynu zabronionego. W większości przypadków taki argument przemawia do kontrahenta i wystawia on fakturę.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika