Łączenie Zespołu Szkół i Przedszkola

Pytanie:

Organ prowadzący szkoły i przedszkole w Gminie X, chce włączyć do Zespołu Szkół w L ( szkoła podstawowa + gimnazjum) oddziały Przedszkola Publicznego w L. Moje pytanie brzmi: W oparciu o jakie przepisy prawa można włączyć Przedszkole do Zespołu Szkół?

Masz inne pytanie do prawnika?

20.3.2015

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Łączenie Zespołu Szkół i Przedszkola

Zgodnie z art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) organ prowadzący zespół szkół może włączyć do zespołu inne szkoły lub placówki.

Publiczne przedszkole traktować należy jako wskazaną w przepisie "inną placówkę". 

Należy przy tym pamiętać, że zgodnie z przepisem art. 5c ustawy o systemie oświaty wprzypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego zadania i kompetencje organu prowadzącego, określone w art. 5 ust. 9, art. 6 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 7a ust. 4 i ust. 6 pkt 4, art. 7c ust. 1 pkt 4, art. 7d, art. 58 ust. 6, art. 59 ust. 1 i 10 oraz art. 62 ust. 1, 1d, 1e i 5 - wykonuje odpowiednio: rada gminy, rada powiatu, sejmik województwa.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne