Licytacja, aukcja a przetarg

Pytanie:

Czy są jakieś przepisy (prócz Prawa Zamówień Publicznych) regulujące internetowe aukcje elektroniczne? Jakie przepisy regulują zwykłe aukcje np. dzieł sztuki, czy licytacje wysokości czynszu za lokal? Jaki kodeks reguluje zjawisko aukcji (w tym elektronicznej)? Chodzi mi o zasady postępowania nawet w aukcji rzeczywistej w obecności zainteresowanych osób, np. sprzedaż dzieła sztuki. Licytacja - to pojęcie pojawia się przy okazji likwidacji firm i czynności komorników. Czy są przepisy regulujące zasady postępowania w takiej licytacji?

Masz inne pytanie do prawnika?

19.8.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Licytacja, aukcja a przetarg

Pojęcie aukcji jest w zasadzie synonimem licytacji. Jednakże to pierwsze z reguły pojawia się na gruncie prawa cywilnego materialnego, a to drugie na gruncie prawa procesowego. Aukcja wiąże się z zagadnieniem sposobu zawarcia umowy. Jest ono regulowane przede wszystkim przepisami kodeksu prawa cywilnego. Są też przepisy regulujące szczególne sytuacje; chodzi tu o aukcje internetowe. Informacje na ten temat zawiera artykuł Oferujesz produkty w sprzedaży wysyłkowej? - dowiedz się więcej o umowach zawieranych na odległość. Do aukcji internetowej znajdą więc zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego (poniżej) oraz regulacje opisane w artykule.

Porady prawne

Zgodnie z kodeksem cywilnym umowę można zawrzeć w drodze aukcji lub przetargu. Ze względu na zasadę swobody umów przepisy tylko w pewnym zakresie regulują przebieg aukcji i przetargu. Uczestników i organizatora wiążą przede wszystkim warunki ogłoszone przez tego ostatniego. Ogłoszenie o aukcji albo przetargu musi jednak zawsze oprócz nich zawierać określenie czasu, miejsca i przedmiotu przyszłej umowy.  Przepisy kodeksu cywilnego określają też, kiedy dana oferta przestaje wiązać i kiedy następuje zawarcie umowy.  W przypadku aukcji oferta przestaje najczęściej wiązać, gdy tylko zostanie złożona oferta kolejna (wyższa), a zawarcie umowy następuje z chwila tzw. przybicia.  Natomiast w przetargu oferta przestaje wiązać, gdy wybrano już inna ofertę lub zamknięto przetarg bez wybrania oferty. Przepisy przewidują też możliwość unieważnienia umowy zawartej w jeden z powyższych sposobów, jeżeli strona umowy lub inny uczestnik w porozumieniu z nią wpłynął na wynik aukcji lub przetargu.

Pojęcie licytacji w związku z likwidacją firmy pojawia się w kodeksie spółek handlowych. W tym wypadku w doktrynie początkowo pojawiały się wątpliwości, czy oznacza to zachowanie trybu licytacji opisanego w kodeksie postępowania cywilnego, czy powyżej wskazanego trybu regulowanego przez przepisy kodeksu cywilnego. Obecnie jednak przyjmuje się, iż chodzi o przedstawione powyżej przepisy materialne (k.c.).

Najczęściej jednak pojęciem licytacji posługują się przepisy dotyczące egzekucji - głównie egzekucji  z ruchomości i nieruchomości. Przebieg tych licytacji regulują przepisy dwóch ustaw:  kodeks postępowania cywilnego i ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Licytacja elektroniczna, czyli jak zdobyć zamówienie publiczne przez internet

Licytacja elektroniczna, czyli jak zdobyć zamówienie publiczne przez internet

Co to jest licytacja elektroniczna? Licytacja elektroniczna to tryb udzielenia zamówienia, w którym za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, wykonawcy składają (...)

Sprzedaż nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym - licytacja

Sprzedaż nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym - licytacja

  Zasadą postępowania komorniczego jest, aby wierzyciel złożył wniosek o przeprowadzenie egzekucji w celu uzyskania zaspokojenia. Reguły te odnoszą się zarówno do egzekucji z ruchomości jak i nieruchomości. Następnie komornik zajmuje nieruchomość będącą w posiadaniu dłużnika (...)

Będą e-licytacje komornicze nieruchomości

Będą e-licytacje komornicze nieruchomości

Rząd przyjął projekt wprowadzający e-licytacje komornicze nieruchomości Rada Ministrów przyjęła 8 grudnia br. przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt nowelizacji ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, który przewiduje wprowadzenie e-licytacji komorniczej (...)

Prawo zamówień publicznych

Prawo zamówień publicznych

W dniu 2 marca 2004 zacznie obowiązywać ustawa “Prawo zamówień publicznych”. Ustawa ta zastąpi dotychczasową ustawę z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych, która na skutek wielokrotnych nowelizacji w wielu fragmentach stała się niespójna, niejasna i nieklarowna. (...)

Licytacje komornicze będą on-line

Licytacje komornicze będą on-line

Zabrane dłużnikom auta, telewizory czy pralki kupimy bez wychodzenia z domu. Wystarczy komputer z dostępem do sieci. Jeśli ktoś nie ma w domu komputera bądź internetu, to będzie mógł pójść do dowolnego sądu rejonowego, gdzie zostaną stworzone stanowiska dla licytujących. Takie (...)

Likwidacja majątku masy upadłości - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Likwidacja majątku masy upadłości - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

  Prawo upadłościowe prowadzi do jak najkorzystniejszego zaspokojenia wierzycieli upadłego z majątku, który wchodzi do masy upadłości. Po etapie postępowania, w którym mieliśmy do czynienia z ustaleniem majątku masy upadłości (spisanie inwentarza, sporządzenie bilansu przez (...)

Licytacja z nieruchomości - jak wygląda w praktyce?

Licytacja z nieruchomości - jak wygląda w praktyce?

Jest to trzeci etap egzekucji z nieruchomości (po zajęciu oraz opisie i oszacowaniu). W zasadzie odbywa się w sądzie, przy udziale sędziego i komornika, który prowadzi licytację. Może w niej uczestniczyć każda osoba pełnoletnia – licytacja ma bowiem charakter publiczny. Dla jej (...)

Komunikat w sprawie fałszywych poborców skarbowych

Komunikat w sprawie fałszywych poborców skarbowych

Podajemy komunikat Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu w sprawie fałszywych poborców skarbowych: "W związku z pojawiającymi się informacjami o osobach podających się za poborców skarbowych oferujących po atrakcyjnych cenach towar z zajęć, Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu (...)

Seminaria na temat licytacji i aukcji elektronicznej

Seminaria na temat licytacji i aukcji elektronicznej

Uprzejmie informujemy, że w najbliższym czasie Urząd Zamówień Publicznych udostępni uczestnikom systemu zamówień publicznych pierwszą ogólnodostępną, bezpłatną platformę przeznaczoną do prowadzenia licytacji oraz aukcji elektronicznych. Na platformie, oprócz oprogramowania do prowadzenia (...)

Zamówienia publiczne zmienione

Zamówienia publiczne zmienione

25 maja 2006 r. wchodzi w życie ustawa zmieniająca ustawę Prawo zamówień publicznych. Nowelizacja ta radykalnie zmienia system zamówień publicznych w Polsce, którego wartość jest szacowana na około 70 miliardów złotych. Zamówienia publiczne będą łatwiejsze. Prawo zamówień (...)

Zamówienia publiczne on line

Zamówienia publiczne on line

Aukcje elektroniczne pozwalają na oszczędniejsze wydawanie publicznych pieniędzy. Niebawem w Internecie może kończyć się każdy przetarg   (...)Przyjęta niedawno przez Sejm nowelizacja prawa zamówień publicznych zmienia m.in. nazwę e-aukcji. Będzie się teraz nazywać licytacją elektroniczną. (...)

Gospodarowanie częstotliwościami unormowane

Gospodarowanie częstotliwościami unormowane

Nowe rozwiązania, związane z gospodarowaniem częstotliwościami, urządzeniami radiowymi i opłatami za częstotliwości, przewiduje nowelizacja, która dostosowuje polskie prawo do wymogów Unii Europejskiej, mających usprawnić wprowadzenie technologii 5G w Polsce, a więc zwolnić (...)

Jakie warunki należy spełnić, aby nabyć nieruchomość na licytacji komorniczej?

Jakie warunki należy spełnić, aby nabyć nieruchomość na licytacji komorniczej?

Aby móc przystąpić do licytacji nieruchomości, należy spełnić pewne wymogi zwane warunkami licytacyjnymi. Bez ich realizacji, nie będziemy mogli uczestniczyć w przetargu i ostatecznie kupić po okazyjnej cenie np. mieszkania. Jakie są warunki licytacyjne? Podstawowe dwa warunki, (...)

Krótki poradnik dla kupującego mieszkanie z licytacji komorniczej

Krótki poradnik dla kupującego mieszkanie z licytacji komorniczej

Jak kupić mieszkanie z licytacji? Od czego zacząć? Jakie obowiązki spoczywają na kupującym? Nie jest tajemnicą, że zakup mieszkania z licytacji komorniczej  może być bardzo opłacalny. Jeśli rzeczywiście znajdziemy odpowiadające nam mieszkanie i uda się je nabyć w cenie zbliżonej (...)

Samoloty dla VIP-ów

Samoloty dla VIP-ów

Sześć firm zgłosiło chęć udziału w przetargu na samoloty do przewozu osób pełniących najwyższe funkcje w państwie - dowiedziała się PAP w poniedziałek w Agencji Mienia Wojskowego. Zgodnie z procedurami, do 19 stycznia zainteresowani musieli złożyć deklarację udziału w postępowaniu. (...)

Prezydent RP podpisał ustawę, która przyśpieszy informatyzację polskiego sądownictwa

Prezydent RP podpisał ustawę, która przyśpieszy informatyzację polskiego sądownictwa

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości nowelizację ustawy - Kodeks postępowania cywilnego wprowadzającą rozwiązania informatyczne, które ułatwią pracę wymiaru sprawiedliwości. – "Konsekwentnie przenosimy polskie sądownictwo z ery papierowej (...)

Sprzedaż stoczni- kolejne podejście

Sprzedaż stoczni- kolejne podejście

Wycena składników majątku stoczniowego została przeprowadzona na nowo - informuje ARP. Obecnie szacunkowa wartość sprzedawanych nieruchomości i sprzętu to 267 mln zł (w przypadku Gdyni) i 118 mln zł (Szczecin). Nowa będzie więc wartość wadium, które uczestnicy będą musieli (...)

Przetargi w sieci

Przetargi w sieci

Administracja publiczna coraz chętniej udziela zamówień przez Internet. Walcząc o zlecenie na elektronicznych aukcjach i licytacjach, firmy oferują korzystniejsze warunki. Rzeczpospolita 24.07.2007 r. zamówienia publiczne, przetarg, internet, sprzedaż, licytacja, elektroniczna

Licytacja elektroniczna, czyli jak zdobyć zamówienie publiczne przez internet

Licytacja elektroniczna, czyli jak zdobyć zamówienie publiczne przez internet

Co to jest licytacja elektroniczna? Licytacja elektroniczna to tryb udzielenia zamówienia, w którym za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, wykonawcy składają (...)

Jak szybko zaspokoić się z nieruchomości - czyli uproszczona egzekucja z nieruchomości

Jak szybko zaspokoić się z nieruchomości - czyli uproszczona egzekucja z nieruchomości

  Egzekucja z nieruchomości do długi, sformalizowany i kosztowny sposób egzekucji. Aby możliwie przyspieszyć egzekucję z nieruchomości, ustawodawca przewidział możliwość prowadzenia uproszczonej egzekucji z nieruchomości. Jednak ten sposób egzekucji nie dotyczy wszystkich (...)

Jak przebiega egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego?

Jak przebiega egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego?

Od dnia 5 lutego 2005 r. wierzyciele mogą skorzystać z nowego sposobu egzekucji – sprzedaży przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego dłużnika. Zbycie przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego jako zorganizowanej całości może bowiem przynieść niejednokrotnie większe wpływy niż (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Witam serdecznie, chcę zakupić mieszkanie z licytacji komorniczej. Nie ukrywam że natrafiłem na naprawdę ciekawą ofertę i chciałbym jak najszybciej stać się jej właścicielem. Dlatego pisze (...)

Zaspokojenie zastawnika

Zaspokojenie zastawnika

Dłużnik oddał mi rzecz ruchomą obciążoną na moją rzecz zastawem rejestrowym. Umowa zastawnicza standardowo przewiduje zaspokojenie w drodze przetargu publicznego organizowanego przez komornika (...)

Nieprawidłowości w zapytaniu o cenę

Nieprawidłowości w zapytaniu o cenę

Zarząd SM przeprowadził przetarg na roboty termomodernizacyjne (wg mojego szacunku warte kilka milionów, rokrocznie SM stara się o zwrot tzw. premii termomodernizacyjnych). W przetargu nie było żadnej (...)

Omyłkowa sprzedaż na aukcji internetowej

Omyłkowa sprzedaż na aukcji internetowej

Testowałem system automatycznego wystawiania towarów na aukcji internetowej. Wystawiłem drogą kurtkę od 1zł i omyłkowo ustawiłem typ aukcji na \"Kup teraz\" zamiast \"Licytacja od 1zł.\" W chwilę (...)

Sprzedaż zajętej przez komornika nieruchomości, prowadzona w drodze licytacji publicznej

Sprzedaż zajętej przez komornika nieruchomości, prowadzona w drodze licytacji publicznej

W jaki sposób przebiega sprzedaż zajętej przez komornika nieruchomości, prowadzona w drodze licytacji publicznej? Zajęta nieruchomość ulega sprzedaży w drodze licytacji publicznej. Termin (...)

Odstąpienie od umowy sprzedaży na odległość

Odstąpienie od umowy sprzedaży na odległość

Chcę kupić samochód używany (klasa wyższa, wartość pojazdu prawie 80.000 zł). Znalazłem zaufaną firmę, która na zamówienie wyszukuje za granicą samochody (siedziba firmy około 300 km od (...)

Spłata długu po licytacji komorniczej

Spłata długu po licytacji komorniczej

Dłużniczce kilka dni temu komornik zlicytował mieszkanie. To dłużnika zmobilizowało i pozyskał pieniądze na spłatę długów. Sąd nie udzielił jeszcze przybicia. Czy w takiej sytuacji, jeśli (...)

Udział spółki w licytacji nieruchomości wspólnika

Udział spółki w licytacji nieruchomości wspólnika

Czy sp. z o.o., należąca do dłużnika może brać udział w licytacji sądowej nieruchomości dłużnika? Spółka z o.o. jest osobą prawną, a zatem odrębnym od wspólnika podmiotem prawa. Zatem (...)

Zwrot wadium

Zwrot wadium

Cztery miesiące temu wygrałem przetarg w Sądzie w licytacji lokalu mieszkalnego od komornika. Dodam iż byłem jedyną osobą startująca do przetargu. Wpłaciłem wadium w wysokości 16 000 zł tzn. (...)

Brak możliwości przeprowadzenia licytacji

Brak możliwości przeprowadzenia licytacji

Prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Ma być przeprowadzona licytacja. Komornik przyjeżdża, stwierdza, że brama jest zamknięta i odwołuje licytacje. Czy w takim wypadku ma prawo zerwać kłódkę (...)

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Witam serdecznie, chcę zakupić mieszkanie z licytacji komorniczej. Nie ukrywam że natrafiłem na naprawdę ciekawą ofertę i chciałbym jak najszybciej stać się jej właścicielem. Dlatego pisze (...)

Licytacja nieruchomości rolnej

Licytacja nieruchomości rolnej

Czy można podważyć licytację, która odbyła się z naruszeniem wydaje mi się podstawowych zasad? Była to niezgodność obszaru nieruchomości licytowanej (na niekorzyść dłużnika) o 8 % powierzchni. (...)

Obwieszczenie o licytacji

Obwieszczenie o licytacji

Czy komornik może w trakcie postępowania egzekucyjnego używać identyfikatorów firmy (nazwa, adres, dane właścicieli) w tzw. publikatorach mając świadomość, że spowoduje to duże straty firmy (...)

Licytacja zajętej nieruchomości

Licytacja zajętej nieruchomości

Od 1999 roku mieszkam w mieszkaniu służbowym mojego pracodawcy. W tym samym roku zameldowałem się w nim (za zgodą pracodawcy). Umowa najmu jest na czas wykonywania obowiązków służbowych (czyli (...)

Termin drugiej licytacji

Termin drugiej licytacji

W dniu 19.12.05 jest wyznaczony termin pierwszej licytacji mojej nieruchomości przez komornika sądowego. Pytanie - w jakim najkrótszym czasie komornik może wyznaczyć drugą licytację - czy to może (...)

Skutki drugiej licytacji nieruchomości

Skutki drugiej licytacji nieruchomości

Dostaliśmy pismo od komornika w prowadzonej na nasz wniosek sprawie egzekucyjnej z informacją, że I licytacja nieruchomości nie doszła do skutku z powodu braku licytantów i że komornik wyznaczy (...)

Porady prawne