Małoletni założycielem stowarzyszenia

Pytanie:

Czy wśród założycieli stowarzyszenia może być osoba, która ukończyła dopiero 16 lat?

Masz inne pytanie do prawnika?

28.5.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Małoletni założycielem stowarzyszenia

Należy odróżnić założyciela stowarzyszenia od jego członków.

Założycielem stowarzyszenia w myśl ustawy może być jedynie obywatel polski mający pełną zdolność do czynności prawnych. Osobami posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych posiadają osoby, które nie zostały ubezwłasnowolnione oraz które są pełnoletnie.  

Pełnoletnim jest:

  • ten, kto ukończył lat osiemnaście
  • małoletni, który zawarł małżeństwo

Zatem, założycielem może być osoba, która ma 16 lat, o ile posiada ona pełnoletność ponieważ zawarła związek małżeński.

Natomiast małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do stowarzyszeń i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.  
Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do stowarzyszeń według zasad określonych w ich statutach, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia. Jeżeli jednak jednostka organizacyjna stowarzyszenia zrzesza wyłącznie małoletnich, mogą oni wybierać i być wybierani do władz tej jednostki.  

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

zadośćuczynienie za niewłaściwy mandat

25.7.2018 przez: naranja0

Proces o zniesławienie-czy warto??

11.6.2018 przez: Ralfl

Darmowe porady prawne przez telefon

25.5.2018 przez: igormaster

działanie na niekorzyść firmy

4.5.2018 przez: gabi2288