Metody unikania podwójnego opodatkowania

Pytanie:

Generalnie miałam jechać do Walii, ale jeśli okazałoby się, że mniejsze podatki płaciłabym przy wyjeździe do Irlandii, starałabym się o pracę tam właśnie. Jak wygląda wyłączenie z progresją (zdaje się, że obowiązuje w Irlandii)? Czy jest bardziej korzystne od odliczenia proporcjonalnego (Wielka Brytania)? Chciałabym jechać z dwójką dzieci - czy to ma jakieś znaczenie?

Masz inne pytanie do prawnika?

25.1.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Metody unikania podwójnego opodatkowania

W większości polskich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (np. z Irlandią) właściwą metodą jest metoda wyłączenia z progresją. W takiej sytuacji dochód uzyskany z pracy najemnej w obcym państwie jest wyłączony z opodatkowania w Polsce, z tym że w przypadku, gdy dana osoba uzyskuje również dochody w Polsce, to jest on brany pod uwagę przy ustalaniu właściwej stawki opodatkowania dla tego dochodu uzyskanego w Polsce (art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Jednakże część polskich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (np. z Wielką Brytanią) nakazuje stosować mniej korzystną dla podatnika metodę zaliczenia zwykłego (proporcjonalnego, metodę odliczenia podatku zapłaconego za granicą), zgodnie z którą dochody uzyskane z pracy najemnej w obcym państwie łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym (art. 27 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Porady prawne

Dla stosowania wskazanych wyżej metod unikania podwójnego opodatkowania nie ma znaczenia okoliczność, że przykładowo podatnik wyjedzie za granicę z dziećmi. Są o one stosowane, gdy np. dana osoba wyjeżdża do pracy za granicę, ale nie na stałe, lecz pozostając rezydentem Polski (tu jest jej miejsce stałego zamieszkania).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne