Nieobecność szefa podczas kontroli ZUS

Pytanie:

Pracuję w firmie jako specjalista ds. kadr i płac. W aktach mam pisemne upoważnienie do prowadzenia akt osobowych pracowników, list wynagrodzeń i dokumentacji ZUS od właściciela firmy. Obecnie szefostwo firmy oraz dyrektor wyjechali na wczasy. Podczas nieobecności szefostwa zadzwoniła Pani z ZUS z zapytaniem o przeprowadzenia kontroli. Nie mam upoważnienia pisemnego lub ustnego od szefa firmy aby reprezentować firmę podczas kontroli. Jak prawnie ma załatwić sprawę pracodawca na przyszłość w razie jakiejkolwiek kontroli w firmie?

Masz inne pytanie do prawnika?

17.7.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Nieobecność szefa podczas kontroli ZUS

Procedurę kontroli wykonywania przez płatnika zadań w zakresie ubezpieczeń społecznych określa rozdział 10 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Ustawa przewiduje możliwość przeprowadzenia kontroli pod nieobecność płatnika składek. Kontrola taka może być jednak przeprowadzona po okazaniu legitymacji służbowej i stosownego upoważnienia osobie upoważnionej do reprezentowania lub prowadzenia spraw płatnika składek. Jeśli takiej osoby nie ma w firmie wówczas kontrola nie powinna być przeprowadzona.

Jeśli w firmie nie ma osoby uprawnionej do reprezentowania i prowadzenia spraw płatnika składek, płatnik może udzielić stosownego upoważnienia osobie, która będzie mogła w najszerszy sposób udzielić informacji inspektorowi ZUS (np. osobie zajmującej się zagadnieniami kadrowymi).

Porady prawne


Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne