Obowiązki pracodawcy związane ze stosunkiem pracy

Pytanie:

Jak zmusić pracodawcę do wystawienia brakujących dokumentów dla ZUS - chodzi o dokumenty comiesięczne ZUS RMUA, których mi brakuje za 13 minionych miesięcy? Nie mam problemu z udowodnieniem okresu zatrudnienia - otrzymałem świadectwo pracy, mam kolejne angaże i wpisy do książeczki zdrowia. Muszę tylko przekonać ZUS, że przez cały czas zatrudnienia pracodawca naliczał składkę ZUS - a to mogę zrobić tylko dokumentami ZUS RMUA. ZUS nie mając brakujących dokumentów policzy mi jako okresy nieskładkowe. Pracodawca złośliwie nie wystawiał dokumentów nie chcąc odprowadzać składki.

Masz inne pytanie do prawnika?

10.1.2006

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Obowiązki pracodawcy związane ze stosunkiem pracy

Wystawienie takiej dokumentacji jak wiadomo jest obowiązkiem pracodawcy. Natomiast jeśli pracodawca nie chce takiej dokumentacji wystawić nie można go fizycznie do tego zmusić. Są oczywiście prawne metody wymuszenia spełnienia powyższego obowiązku. Taką metodą jest np. poinformowanie Inspekcji Pracy o naruszeniu przepisów pracowniczych przez pracodawcę. Pracodawca nie spełniając obowiązku naraża się na konsekwencje finansowe w postaci nakładanych kar. Działanie pracodawcy może stanowić nawet przestępstwo opisane w kodeksie karnym w art. 218 par. 1. Jeśli zawiadomienie inspektora pracy nie poskutkuje należy złożyć pozew w sądzie pracy, w którym należy zażądać, aby pracodawca spełnił ciążący na nim obowiązek. Pamiętać należy, że jeśli jest Pan w stanie udowodnić, że był Pan zatrudniony na podstawie umowy o pracę, a w tym okresie nie były odprowadzane składki na ZUS, to nie znaczy, że ZUS będzie mógł ten okres potraktować jako okres nieskładkowy. Po prostu ZUS ściągnie za ten okres czasu składki należne od pracodawcy. Pan bowiem nie może ponosić negatywnych konsekwencji działania pracodawcy opisanego w pytaniu. Twierdzenie zatem o zaliczeniu tego okresu jako nieskładkowego nie jest uzasadnione.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: