Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego działalność kantorową

Pytanie:

Jakie obowiązki ciążą na przedsiębiorcy, który prowadzi działalność kantorową?

Masz inne pytanie do prawnika?

1.1.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego działalność kantorową

Obowiązki prowadzącego działalność kantorową zostały określone w art. 14 ustawy Prawo dewizowe oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 września 2004 r. w sprawie wyposażenia lokalu przeznaczonego do wykonywania działalności kantorowej oraz sposobu prowadzenia ewidencji i wydawania dowodów kupna i sprzedaży wartości dewizowych. W myśl cytowanych wyżej przepisów prowadzący kantor mają obowiązek:

- prowadzić na bieżąco, w sposób trwały i ciągły oraz zgodny z przepisami ewidencje wszystkich operacji powodujących zmianę stanu waluty polskiej i wartości dewizowych,

Porady prawne

- prowadzić ciągłą sprzedaż oraz kupno wartości dewizowych w godzinach funkcjonowania

kantoru,

- wydawać dowody kupna lub sprzedaży przy każdej transakcji. Dowody mogą być imienne lub na okaziciela,

- zapewnić lokal i jego wyposażenie spełniające warunki techniczne i organizacyjne niezbędne do bezpiecznego i prawidłowego wykonywania czynności bezpośrednio związanych z działalnością kantorową.

Prowadzący działalność kantorową winien z upływem każdego roku uzyskiwać zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa skarbowe lub przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne