Obowiązki zbierającego zużyty sprzęt

Pytanie:

Jesteśmy firmą informatyczną zajmującą się obsługą informatyczną firm. W zakres naszych obowiązków wchodzi między innymi zakup na terenie kraju, sprzętu komputerowego i materiałów eksploatacyjnych, które następnie refakturujemy zlecającym zakup firmom. W niewielkim stopniu sprzedajemy sprzęt odbiorcom indywidualnym. Ponadto zapewniamy ciągłość pracy sprzętu poprzez wymianę np. tuszy, tonerów, taśm itp. Odebrane, puste pojemniki jak i zużyte płyty główne, baterie itd, przekazujemy specjalistycznej firmie zajmującej się zbieraniem odpadów. Czy w myśl ustawy z 29.07.2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, jesteśmy obowiązani złożyć do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska wniosek o wpis do rejestru jako zbierający zużyty sprzęt? Jak rozumieć art. 3 ust.1 pkt 16 w/w ustawy - zbierający zużyty sprzęt?

Masz inne pytanie do prawnika?

14.11.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Obowiązki zbierającego zużyty sprzęt

Główny Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi między innymi rejestr zbierających zużyty sprzęt. Zbierającym zużyty sprzęt jest prowadzący punkt zbierania zużytego sprzętu, w tym sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy, oraz gminną jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych i przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Przedsiębiorca przed rozpoczęciem działalności w zakresie zbierania zużytego sprzętu, jest zobowiązany złożyć do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska wniosek o wpis do rejestru. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w więcej niż jednym zakresie, składa jeden wniosek o wpis do rejestru, obejmujący dane wymagane dla wniosków o wpis do rejestru w zakresie wykonywanej działalności. Zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany przekazać zebrany zużyty sprzęt prowadzącemu zakład przetwarzania wpisanemu do rejestru. W rozumieniu ustawy są Państwo zbierającymi zużyty sprzęt i powinniście Państwo zostać wpisani do rejestru prowadzonego przez GIOŚ.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne