OC kierowców - kwity zapłat

Pytanie:

Sp. z o.o. za ubezpieczenie swoich samochodów firmowych płaci składki ubezpieczenia OC przelewami. Niekiedy zdarza się, że płaci składki w 2-óch ratach. Czy kierowca jadący takim samochodem w razie kontroli przez policję musi oprócz polisy OC posiadać również kwity zapłaty za tę polisę (dwóch rat)? Czy policjant może nałożyć mandat na kierowcę w sytuacji, kiedy OC jest zapłacone, ale kierowca posiada jedynie polisę OC przy sobie ale nie kwity zapłat rat tej polisy?

Masz inne pytanie do prawnika?

23.1.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: OC kierowców - kwity zapłat

Posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC. Policja ma prawo kontrolować spełnienie tego obowiązku. Wg ustawy o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ustalenie następuje na podstawie dokumentów, które zostały określone w rozporządzeniu ministra finansów z 2003r. W rozporządzeniu tym znajduje się wyliczenie elementów, jakie musi zawierać dokument. Wśród nich znajdują się m. in. okres, na jaki umowa ubezpieczenia została zawarta, sumę gwarancyjną ubezpieczenia oraz wysokość składki ubezpieczeniowej. Nie ma natomiast wymogu, by dokumenty stwierdzały zapłacenie składki.

Porady prawne

Dowód zapłacenia składki może być natomiast okazany zamiast polisy OC. Tak stanowi art. 86 powołanej ustawy, który stwierdza, iż osoba kontrolowana jest obowiązana okazać na żądanie organu obowiązanego lub uprawnionego do kontroli dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne