Odbiór dowodu osobistego

Pytanie:

Przebywająca na stałe poza granicami kraju córka zgubiła dowód osobisty. Przyleci na parę dni do Polski złożyć dokumenty na nowy dowód oraz aby upoważnić mnie pełnomocnictwem notarialnym do różnych czynności prawnych w jej zastępstwie. Czy jedną z tych czynności może być odbiór dowodu osobistego?

Masz inne pytanie do prawnika?

28.4.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odbiór dowodu osobistego

Prawo nie przewiduje możliwości odebrania dowodu osobistego przez pełnomocnika. Zgodnie z § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, wymiany, zwrotu lub utraty dowód osobisty odbiera się zasadniczo osobiście. Wyjątki w tym zakresie to:

 • odbieranie przez rodziców lub opiekunów ustanowionych przez sąd dowodu osobistego dla małoletnich, którzy nie ukończyli 13 roku życia

 • odbieranie przez jednego z rodziców dowodu osobistego wydanego osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie

 • odbieranie przez opiekuna ustanowionego przez sąd dowodu osobistego wydanego osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską

 • odbieranie przez małoletniego osobiście albo przez jednego z rodziców lub opiekuna ustanowionego przez sąd dowodu osobistego wydanego małoletniemu, który ukończył 13 rok życia niemającego obowiązku posiadania dowodu osobistego

 • odbieranie przez osobę ubezwłasnowolnioną częściowo albo przez kuratora ustanowionego przez sąd dowodu osobistego wydanego osobie ubezwłasnowolnionej częściowo

Nawet jeśli nie ma możliwości osobistego odbioru dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, osoba dla której wydano dowód musi zawiadomić o tym organ gminy, który zapewnia odbiór dowodu osobistego w miejscu pobytu tej osoby, jeżeli pozwalają na to okoliczności, w jakich się ona znajduje.

Osoba, która odbiera dowód osobisty musi zwrócić jego wystawcy część B specjalnego formularza. Odbierając dokument należy na tym formularzu złożyć podpis i datę na potwierdzenie odbioru dowodu.

  Potrzebujesz porady prawnej?

  Zapytaj prawnika:

  Dodaj załącznikDodaj załącznik

  Oświadczenia i zgody RODO: