Oddział firmy zagranicznej jako rezydent

Pytanie:

Czy zarejstrowany oddział firmy zagranicznej w Polsce jest rezydentem w świetle prawa dewizowego? Czy może dokonywać zapłat za usługi wykonane w Polsce przez polskich podwykonawców w walutach obcych?

Masz inne pytanie do prawnika?

23.11.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Oddział firmy zagranicznej jako rezydent

Zgodnie z Prawem dewizowym, za rezydentów uważa się również mające siedzibę w Polsce oddziały utworzone przez nierezydentów, czyli np. przez spółki mające siedzibę za granicą. Tak więc oddział firmy zagranicznej, mający siedzibę na terytorium RP jest rezydentem w rozumieniu prawa dewizowego. Możliwość dokonywania rozliczeń na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w innej walucie niż waluta polska została ograniczona na podstawie ogólnego przepisu art. 358 kodeksu cywilnego. Przepis ten ustanawia zasadę walutowości, zgodnie z którą z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, zobowiązania pieniężne na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej mogą być wyrażone tylko w pieniądzu polskim. Wyjątki od tej zasady określone są w ustawie prawo dewizowe. Ustawa ta nie przewiduje jednak wyjątku od zasady walutowości w rozliczeniach dokonywanych w kraju (czyli na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej) w walutach obcych pomiedzy rezydentami. Aby mogli Państwo dokonywać wzajemnych rozliczeń w obcych walutach musieliby Państwo uzyskać zezwolenie dewizowe.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: