Odliczenie VAT od zakupów srebra lokacyjnego

Pytanie:

Spółka komandytowa chce ulokować swoje nadwyżki finansowe w długim terminie w srebro lokacyjne (w postaci monet bulionowych). Monety te są objęte 22% podatkiem VAT. Czy podatek VAT od zakupu takich monet może być odliczony, gdy spółka jest podatnikiem VAT?

Masz inne pytanie do prawnika?

17.3.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odliczenie VAT od zakupów srebra lokacyjnego

Generalna zasada określająca prawne możliwości odliczenia podatku naliczonego wyrażona jest w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tym przepisem w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Prawo to wynika z samej konstrukcji podatku od towarów i usług i zapewnia neutralność tego podatku dla czynnych podatników VAT.

Ulokowanie nadwyżek finansowych w długim terminie w srebro lokacyjne trudno uznać za nabycie towarów celem ich wykorzystania do wykonania czynności opodatkowanych VAT, zatem odliczenie VAT w takim przypadku może być przez organy podatkowe kwestionowane.

Porady prawne

Z drugiej strony jednak przy sprzedaży srebra podatnik będzie prawdopodobnie zobowiązany do naliczenia VAT i to mogłaby być podstawa uznania prawa podatnika do odliczenia VAT przy nabyciu tego srebra (sprzedaż srebra byłaby czynnością opodatkowaną wymaganą dla odliczenia VAT przy nabyciu srebra).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne