Odliczenie VAT od zakupów srebra lokacyjnego

Pytanie:

Spółka komandytowa chce ulokować swoje nadwyżki finansowe w długim terminie w srebro lokacyjne (w postaci monet bulionowych). Monety te są objęte 22% podatkiem VAT. Czy podatek VAT od zakupu takich monet może być odliczony, gdy spółka jest podatnikiem VAT?

Masz inne pytanie do prawnika?

17.3.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odliczenie VAT od zakupów srebra lokacyjnego

Generalna zasada określająca prawne możliwości odliczenia podatku naliczonego wyrażona jest w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tym przepisem w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Prawo to wynika z samej konstrukcji podatku od towarów i usług i zapewnia neutralność tego podatku dla czynnych podatników VAT.

Ulokowanie nadwyżek finansowych w długim terminie w srebro lokacyjne trudno uznać za nabycie towarów celem ich wykorzystania do wykonania czynności opodatkowanych VAT, zatem odliczenie VAT w takim przypadku może być przez organy podatkowe kwestionowane.

Z drugiej strony jednak przy sprzedaży srebra podatnik będzie prawdopodobnie zobowiązany do naliczenia VAT i to mogłaby być podstawa uznania prawa podatnika do odliczenia VAT przy nabyciu tego srebra (sprzedaż srebra byłaby czynnością opodatkowaną wymaganą dla odliczenia VAT przy nabyciu srebra).

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Auto kupione w kraju bez opłaconej akcyzy.

31.3.2020 przez: wunderwafe