Odliczenie wpłat na fundusz remontowy

Pytanie:

Czy możliwe jest odliczenie w ramach ulgi remontowej funduszu remontowego wpłacanego na dwa mieszkania: jedno jest wspólną własnością, a drugie - własnością męża (spadek)? Rozliczamy się wspólnie.

Masz inne pytanie do prawnika?

19.4.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odliczenie wpłat na fundusz remontowy

Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (obowiązującym do końca 2003 r., lecz na mocy przepisów przejściowych stosowanym do końca 2005 r.), podatnik może odliczyć od podatku np. wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej utworzonych na podstawie odrębnych przepisów.

Kwota, o którą zmniejsza się podatek, stosownie do art. 27a ust. 3 pkt 2 wskazanej ustawy, w okresie 2003-2005 wynosiła 19% poniesionych wydatków - jeśli wydatki dotyczyły budynków mieszkalnych lub wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej - nie więcej jednak niż 5.670 zł.

Porady prawne

Zgodnie zaś z art. 27a ust. 10 wskazanej ustawy, wysokość odliczeń od podatku wydatków na remont i modernizację dotyczy łącznie obojga małżonków z wyjątkiem małżonków, w stosunku do których orzeczono separację.

W ramach powyższego wspólnego limitu małżonkowie mogą odliczać wpłaty na fundusze remontowe dotyczące zarówno wspólnych mieszkań, jak i mieszkań stanowiących majątek osobisty któregoś z nich (np. nabyty w drodze spadku). Przepisy nie przewidują ograniczeń w tym zakresie. Ponadto należy zauważyć, iż w przypadku wpłat na fundusz remontowy ustawodawca nie wymaga, aby wydatki te były ponoszone na własne potrzeby mieszkaniowe, ale przesłanką skorzystania z ulgi jest sam fakt dokonania tych wpłat.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Ulga na zabytki w PIT

Ulga na zabytki w PIT

Podatkowy "Polski Ład" to również działania nakierowane na ochronę dziedzictwa kulturowego naszego kraju.     Najważniejsze informacje o nowej preferencji Z ulgi na zabytki mogą skorzystać członkowie wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, którzy są współwłaścicielami zabytku, oraz indywidualni właściciele nieruchomości. Ulga jest (...)

Jak rozliczyć ulgę remontową?

Jak rozliczyć ulgę remontową?

Niniejszy artykuł jest nieaktualny. Polecamy zapoznanie się z artykułami dotyczącymi odliczeń podatku VAT od materiałów budowlanych:  Postaraj się o zwrot VAT za materiały budowlane! Wprawdzie ulga remontowo-modernizacyjna została wykreślona z ustawy o podatku dochodowym, ale ze względu na to, że ma ona charakter trzyletni to podatnicy mają prawo z niej korzystać i (...)

Uchwała wspólnoty o przekazaniu nadpłaty za media na fundusz remontowy - opinia prawna

Uchwała wspólnoty o przekazaniu nadpłaty za media na fundusz remontowy - opinia prawna

Stan faktyczny Jestem właścicielką mieszkania we wspólnocie mieszkaniowej. Nasz blok został wybudowany trzy lata temu i wtedy też kupiłam swoje mieszkanie od dewelopera, a po roku właściciele mieszkań podjęli uchwałę o utworzeniu funduszu remontowego. Wspólnotą mieszkaniową zarządza profesjonalna firma, z którą właściciele podpisali umowę. Zarządca co trzy miesiące weryfikuje (...)

Wpłaty na fundusz remontowy właściciela lokalu w spółdzielni - opinia prawna

Wpłaty na fundusz remontowy właściciela lokalu w spółdzielni - opinia prawna

Stan faktyczny  Proszę o interpretację art. 1 pkt 3 ustawy z 03.06.2005r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. nr 122 poz. 1024 z 2005r.), a mianowicie: czy obowiązek świadczenia na fundusz remontowy tworzony przez spółdzielnię dotyczy także właścicieli lokali wydzielonych (nieograniczone prawo własności, także gruntu i udział procentowy w części wspólnej) (...)

Skala podatkowa PIT

Skala podatkowa PIT

Skala podatkowa lub inaczej opodatkowanie na zasadach ogólnych, to podstawowa forma opodatkowania działalności gospodarczej. Jeżeli nie wybierzesz innej formy opodatkowania, będziesz płacić podatek dochodowy według stawki 12% oraz 32% od nadwyżki dochodu ponad kwotę 120 tys. zł. Co to jest skala podatkowa Skala podatkowa jest podstawową formą opodatkowania dochodu z działalności (...)

Ulga w PIT na działalność badawczo-rozwojową

Ulga w PIT na działalność badawczo-rozwojową

Poznaj zasady odliczania tzw. kosztów pracowniczych w ramach działalności badawczo-rozwojowej (ulgi B+R). To instrument, który efektywnie obniża wysokość podatków dochodowych płaconych przez podatników prowadzących działalność badawczo-rozwojową. Popularność ulgi B+R rośnie wraz ze wzrostem limitów odliczeń.  Z dniem 1 stycznia 2016 (...)

Czy można nie płacić podatku? Czyli o jakie ulgi możemy się ubiegać w urzędzie skarbowym, gdy nie mamy pieniędzy na zapłatę podatku?

Czy można nie płacić podatku? Czyli o jakie ulgi możemy się ubiegać w urzędzie skarbowym, gdy nie mamy pieniędzy na zapłatę podatku?

Jakiego rodzaju ulgi przewidują przepisy? Ustawa – Ordynacja podatkowa przewiduje cztery rodzaje ulg, z jakich będący w kłopotach podatnik może skorzystać. Są to: zaniechanie poboru podatku, rozłożenie podatku bądź zaległości podatkowej na raty, odroczenie terminu płatności podatku bądź zaległości podatkowej, umorzenie zaległości podatkowej.      Przyznanie (...)

Ulgi podatkowe 2013: jak dokumentować?

Ulgi podatkowe 2013: jak dokumentować?

Chcesz odliczyć ulgę na dziecko, Internet czy oddanie krwi? Sprawdź, jakie dokumenty przygotować. Możliwość skorzystania z ulg podatkowych uzależnione jest od spełnienia określonych warunków. Przede wszystkim musimy zebrać odpowiednią dokumentację, która potwierdzi, że mamy prawo do preferencji. Osoby, które rozliczając PIT za rok 2013 będą chciały odpisać od (...)

Ulga dla młodych

Ulga dla młodych

14 kwietnia 2020 r. Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe z dnia dot. nowej preferencji w podatku dochodowym od osób fizycznych dla młodych osób. Przeczytaj najważniejsze tezy, jakie z nich wynikają. ##baner## Istota ulgi dla młodych Objaśnienia dotyczą stosowania zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym (...)

Ulga na dzieci w rozliczeniu PIT za 2021 rok

Ulga na dzieci w rozliczeniu PIT za 2021 rok

Komu przysługuje ulga prorodzinna? Prawo do odliczenia od podatku kwoty tzw. ulgi prorodzinnej i otrzymania dodatkowego zwrotu z tytułu tej ulgi przysługuje podatnikowi, który w roku podatkowym:   1.  w stosunku do małoletniego dziecka: wykonywał władzę rodzicielską; pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało; sprawował opiekę poprzez (...)

Co zamiast funduszu remontowego?

Co zamiast funduszu remontowego?

Ci, którzy wykupili mieszkania spółdzielcze po cenach rynkowych, mogą nie płacić na fundusz remontowy. Zarządy alarmują: grozi nam bankructwo. Na zarządy stołecznych spółdzielni mieszkaniowych padł blady strach. Zapisy ubiegłorocznej ustawy dotyczącej spółdzielczej mieszkaniówki mogą doprowadzić do ruiny całe osiedla. Ustawa zezwoliła lokatorom na wykup mieszkania wraz z gruntem (...)

Na jaką pomoc mogą liczyć poszkodowani przez wichurę i inne klęski?

Na jaką pomoc mogą liczyć poszkodowani przez wichurę i inne klęski?

Pomoc przeznaczona jest dla rodzin i osób samotnie gospodarujących, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych.  Kwota zasiłku do 6 tysięcy zł Podstawą do wypłaty jest (...)

Jakich wydatków dotyczy zwrot VAT za materiały budowlane?

Jakich wydatków dotyczy zwrot VAT za materiały budowlane?

Kto może się ubiegać o zwrot VAT?  Zwroty osobom fizycznym części wydatków, poniesionych przez nie na zakup materiałów budowlanych w związku z budową lub remontem budynków mieszkalnych czy ich części wraz z infrastrukturą, mają być pokryte z budżetu państwa i wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Osobą fizyczną jest każdy człowiek od urodzenia (...)

Więcej tanich mieszkań na wynajem - projekt idzie do Sejmu

Więcej tanich mieszkań na wynajem - projekt idzie do Sejmu

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, przedłożony przez ministra rozwoju. Rząd chce wspierać najemców mieszkań, którzy nie mają pieniędzy na opłacenie czynszu, bo z powodu pandemii COVID-19 utracili dochody. Dopłaty do dodatku mieszkaniowego wyniosą maksymalnie 1,5 tys. zł miesięcznie (...)

Więcej tanich mieszkań na wynajem

Więcej tanich mieszkań na wynajem

Zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, poprawa warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach, dopłaty do czynszów, wakacje czynszowe w TBS, możliwość dojścia do własności nowo budowanych mieszkaniach społecznych, wsparcie szeroko rozumianego budownictwa społecznego oraz większy i łatwiejszy dostęp do (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Odliczenie od podatku funduszu remontowego

Odliczenie od podatku funduszu remontowego

Do tej pory odliczaliśmy od podatku w zeznaniu rocznym wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty. Dopiero z odpowiedzi na moje poprzednie pytanie wynikałoby, że były zmiany podatkowe w tej materii. Czy (...)

Zwrot kosztów remontu jako dochód

Zwrot kosztów remontu jako dochód

Jestem posiadaczem mieszkania własnościowego w spółdzielni mieszkaniowej. Odprowadzam co miesiąc składkę na fundusz remontowy. W zakres remontów wykonywanych przez spółdzielnię wchodzi wymiana (...)

Późniejsza wpłata na fundusz remontowy-odsetki

Późniejsza wpłata na fundusz remontowy-odsetki

Czy administracja ma prawo naliczać odsetki za późniejsze wpłaty na fundusz remontowy? Nie ma zaległości w opłatach za remonty. Czy administracja ma prawo skierować sprawę do sądu za brak wpłat (...)

Wypłaty z funduszu remontowego

Wypłaty z funduszu remontowego

W grudniu 2004 nabyłem mieszkanie. Właściciele mieszkań w budynku, w którym zamieszkałem zawiązali wspólnotę mieszkaniową, która jest zarządzana przez ZBK. Wspólnota podjęła uchwałę o (...)

Nauka pływania dla dziecka a PIT

Nauka pływania dla dziecka a PIT

Czy można odliczyć od podatku koszt nauki pływania dla dziecka? Od 1 stycznia 2004 r. zlikwidowane zostały następujące ulgi podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych: ulga remontowa, na (...)

Zwrot VAT i ulgi podatkowe przy zakupie mieszkania

Zwrot VAT i ulgi podatkowe przy zakupie mieszkania

Podobno w 2006 roku wchodzi w życie ustawa dzięki której będzie można odliczać podatek VAT za zakupione materiały budowlane i za budowę domu. Ja zamierzam w 2006 roku kupić nowe mieszkanie, które (...)

Ulga dla osób samotnie wychowujących dzieci

Ulga dla osób samotnie wychowujących dzieci

W połowie roku 2005 wyszłam za mąż. Wcześniej przysługiwała mi podwójna ulga podatkowa z tytułu samotnie wychowywanych dzieci. Czy w związku z tym, że wyszłam za mąż, ulga ta w podwójnej (...)

Odliczenie darowizny

Odliczenie darowizny

Pokrywałem w 2007 r. okresowo przelewem bankowym na rzecz rodziców prowadzących oddzielne gospodarstwo rachunki za ich obciążenia takie jak telefon, gaz, elektryczność, mieszkanie jako pomoc w ich (...)

Zaskarżenie uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej

Zaskarżenie uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej

Jestem właścicielką lokalu mieszkalnego w dużej Wspólnocie Mieszkaniowej,działającej w oparciu o ustawę o własności lokali.Na ostatnim zebraniu Wspólnoty poddano pod glosowanie projekt uchwały (...)

Gmina jako dotychczasowy właściciel we wspólnocie

Gmina jako dotychczasowy właściciel we wspólnocie

Na podstawie umowy najmu lokalu mieszkalnego (zawartej 96 r.) wynajmuję od zarządu budynków komunalnych lokal mieszkalny. Lokal ten należy do zasób gminy i nie jest wyodrębniony. W budynku tym jest (...)

Odrębna własność lokalu w spółdzielni

Odrębna własność lokalu w spółdzielni

Czy po zamianie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność będzie nadal istniała dotychczasowa spółdzielnia, czy musi powstać wspólnota mieszkaniowa (nie wszyscy członkowie (...)

Ulga remontowa a dom letniskowy

Ulga remontowa a dom letniskowy

W 2005 roku poniosłem wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont budynku letniskowego. Remont obejmował: - wymianę pokrycia dachu, - wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej (...)

Kuchenka gazowo-elektryczna a ulga podatkowa

Kuchenka gazowo-elektryczna a ulga podatkowa

Czy odliczeniu od podatku od osób fizycznych podlegają kuchenki gazowo-elektryczne jako całość i czy takiemu odliczeniu za 2005 r. podlegają oddzielne elementy: "góra" z palnikami gazowymi i oddzielnie (...)

Remont i nadbudowa poddasza

Remont i nadbudowa poddasza

Jestem właścicielem budynku mieszkalnego parterowego z poddaszem, który pragnę wyremontować. W zakres remontu wejdzie wymiana okien, stropu, dachu, drzwi. Przy okazji wymiany dachu chciałbym go podwyższyć (...)

Płytki granitowe a ulga remontowa

Płytki granitowe a ulga remontowa

Przy remoncie zakładane były płytki granitowe. Czy podlega to odpisowi od podatku? Ulgą remontową objęte są wydatki wskazane w załącznikach do Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej (...)

Remont budynku jako czynność zachowawcza

Remont budynku jako czynność zachowawcza

Jestem współwłaścicielką nieruchomości w Zakopanem, w której mieszkam od urodzenia wraz z moją mamą, która ma 68 lat. Tylko my mieszkaliśmy i utrzymywaliśmy całą nieruchomość. W moim posiadaniu (...)

FORUM PRAWNE

Odliczenie wydatków - fundusz remontowy - dokumenty

Odliczenie wydatków - fundusz remontowy - dokumenty Na podstawie jakich dokumentów podatnik może korzystać z odliczeń wydatków poniesionych z tytułu wpłat na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej? (...)

Zwrot z funduszu remontowego

Zwrot z funduszu remontowego Serdecznie wszystkich witam. Może mi pomożecie. Posiadałem mieszkanie własnościowe w Zarządzie Mienia Komunalnego i byłem we Wspólnocie Mieszkaniowej, w ubiegłym roku (...)

Fundusz remontowy

Fundusz remontowy Czy można być zwolnionym z wpłat na fundusz remontowy? Jaka jest na to podstawa prawna? Jestem "tylko" lokatorem, nie mam mieszkania "własnościowego". (Megi) (...)

Wspólnota wyremontowała w ratach część wspólną

Wspólnota wyremontowała w ratach część wspólną W roku 2004 Wspólnota Mieszkaniowa wyremontowała elewację budynku. Remont został skredytowany przez zarzadzająca wspólnotą Spółkę z o.o. (...)

Bezprawie w majestacie prawa

Bezprawie w majestacie prawa Jak zwykle chodzi o wpólnotę WAM i ich Zespól Zarządców Nieruchomości. Przed wykupem mieszkania WAM nic nie robił. Blok byl i jest strasznie zdewastowany. Za swoje pieniądze (...)

Ulgi podatkowe

Ulgi podatkowe Witam W najbliższym czasie mam zamiar sprzedać działkę budowlaną, a moje pytanie dotyczy ulg podatkowych na które ewentualnie mógłbym się załapać. Działkę zakupiłem w roku (...)

Ulgi podatkowe

Ulgi podatkowe Witam. pragnę się dowiedzieć w jakim artykule ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych znajduje się katalog ulg podatkowych ?? z góry dziękuję za odpowiedź!

Studium a ulgi podatkowe.

Studium a ulgi podatkowe. Witam, uczęszczam do szkoły policealnej. W przyszłym miesiącu kończę jednak 24l i nie jestem pewien, czy przysługują mi ulgi podatkowe (przy pracy na zleceniu) tak samo (...)

NSR - ulgi podatkowe?

NSR - ulgi podatkowe? Hej, witam, Mój chłopak planuje wybrac się i zapisać do NSR. Nie chce iśc do wojksa samego jako zawodowiec, tylko pozostawać w stanie gotowości w razie potrzeby. Wiem że teraz (...)

Ulgi podatkowe?Jakie zmiany?

Ulgi podatkowe?Jakie zmiany? Witam Mam pytanie jakie ulgi podatkowe nas czakaja w nowym roku?Co z ulga za internet co się zmienia?Z góry dziekuję za informacje

Czynsz w spółdzielni

Czynsz w spółdzielni Kupililiśmy z żoną mieszkanie własnościowe od osoby prywatnej na rynku wtórnym (zarządzane przez spółdzielnię). W rachunku jaki wystawia nam spółdzielnia opłacamy: - (...)

Fundusz remontowy

Fundusz remontowy witam. W grudniu 2008 kupiłem mieszkanie spółdzielczo-własnościowe z rynku wtórnego.Poprzedni właściciel był członkiem spółdzielni. Jak zapytałem w spółdzielni jak zostać (...)

zaklócanie spokoju w bloku.czym mam jakieœ szanse?

zaklócanie spokoju w bloku.czym mam jakieœ szanse? Panad miesišc temu traw remont mieszkania na mojej klatce schodwej. Remont wykonywany przez nowego właœciciela zakłóca a wręcz rujnuje mi życie. (...)

Równoważnik za remont lokalu albo jego brak dla emeryta policyjnego

Równoważnik za remont lokalu albo jego brak dla emeryta policyjnego Zagadnienie ma wprawdzie charakter prawnoadministracyjny, ale wątek umieszczam także w tym dziale, gdyż pilnie poszukuję odpowiedzi. (...)

Dług wobec byłej narzeczonej - czy muszę spłacać?

Dług wobec byłej narzeczonej - czy muszę spłacać? Jakiś czas temu rozeszliśmy się z narzeczoną. Zerwanie było decyzją jednostronną - moją. Razem byliśmy 9 lat. Na ok. rok przed zerwaniem (...)

Kto powinien otrzymać fakturę za remont dachu?

Kto powinien otrzymać fakturę za remont dachu? Za remont dachu zapłaciła firma podnajmująca wymagający remontu budynek i otrzymała za ten remont fakturę od wykonawcy. Właściciel budynku miał (...)

Żądanie zwrotu kosztów za remont mieszkania od byłej lokatorki

Żądanie zwrotu kosztów za remont mieszkania od byłej lokatorki Witam, dzisiaj dostałam maila od byłych właścicieli wynajmowanego przeze mnie pokoju z informacją o tym, że mam zwrócić koszt (...)

Porady prawne