Odpowiedzialność Skarbu Państwa

Pytanie:

Zostałem tymczasowo aresztowany, potem skazany na 2 lata pozbawienie wolności. Wyszedłem po roku ze względu na nadzwyczajne złagodzenie kary. Jednak w chwili aresztowania zostawiłem lokal mieszkalny w Niemczech, który z tego względu, że nie miałem nawet technicznej możliwości by za niego płacić, straciłem. Podobno jest taki przepis, że za mienie aresztowanego, którego mieniem nie ma się kto zająć, odpowiada sąd i że to Sąd ma obowiązek z urzędu zaopiekować się mieniem aresztowanego. Czy w związku z tym mogę na tej podstawie żądać od Skarbu Państwa odszkodowania? I czy w ogóle jest taki artykuł?

Masz inne pytanie do prawnika?

25.4.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odpowiedzialność Skarbu Państwa

Na podstawie art. 262 § 1 pkt 3 KPK sąd stosujący tymczasowe aresztowanie ma obowiązek przedsięwzięcia czynności niezbędnych do ochrony mienia i mieszkania aresztowanego i powiadomić o nich oskarżonego na podstawie § 2 tegoż przepisu.

Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej reguluje art. 417 KC, a odpowiedzialność za szkodę powstałą przez niewydanie aktu normatywnego, którego obowiązek przewiduje przepis prawa art. 417 § 4 KC. Z przepisu KPK nie wynika jednak, iż sąd ma obowiązek wydania aktu normatywnego. Obowiązek zabezpieczenia mienia należy tu rozumieć wąsko, jako podjęcie niezbędnych czynności mające uchronić mienie tymczasowo aresztowanego. Ewentualna odpowiedzialność jest możliwa w oparciu o przepis art. 417 KC, ale i w tym przypadku jest ona wątpliwa. Z podanej przez Pana sytuacji nie wynika, dlaczego utracił Pan mienie i jakiego typu opłat nie był Pan w stanie uregulować. W szczególności należy podkreślić, iż odpowiedzialność sądu nie sięga tak daleko, by chronić nie tylko mienie bezpośrednio zagrożone na skutek aresztowania, ale też np. działalność gospodarczą osoby aresztowanej. Pewne czynności polegające na zabezpieczeniu mienia powinien dokonać już organ obecny przy tymczasowym aresztowaniu (policja, prokurator), ale chodzi tu o proste czynności typu zamknięcie drzwi na klucz, jeżeli w mieszkaniu nie pozostaje nikt z domowników. Ponadto do przypisania odpowiedzialności należy udowodnić bezprawność, winę przy wykonywaniu władzy publicznej a także związek przyczynowy między zaniechaniem a poniesioną szkodą. W szczególności należy podkreślić, że sąd nie ma obowiązku poszukiwania informacji na temat mienia aresztowanego, pewne czynności zabezpieczające mogą być wykonywane na wniosek aresztowanego, jeżeli nie został zgłoszony tego typu wniosek mogą wystąpić trudności dowodowe w przypisaniu winy.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: