Tymczasowe aresztowanie

Wliczanie tymczasowego aresztowania na poczet odbywania kary

Wliczanie tymczasowego aresztowania na poczet odbywania kary

Czy tymczasowe aresztowanie wlicza się na poczet odbywania kary?

Odszkodowanie za niewątpliwie niesłuszne aresztowanie

Odszkodowanie za niewątpliwie niesłuszne aresztowanie

Po 8 latach Sąd Okręgowy zasądził odszkodowanie i zadośćuczynienie w kwocie 45 tysięcy złotych. Prokuratura wniosła o uzasadnienie wyroku i prawdopodobnie złoży apelację. Czy na rozprawie odwoławczej (...)

Międzyinstancyjny areszt tymczasowy

Międzyinstancyjny areszt tymczasowy

Zakończyło się wyrokiem postępowanie przed sądem I instancji. Wyrok jest nieprawomocny. Sąd przyjął, iż w tej sprawie wpłynie apelacja. Ponieważ wobec sprawcy stosowano przez cały czas areszt (...)

Pobicie podczas aresztowania

Pobicie podczas aresztowania

Aresztowano mnie o 6 i przewieziono do komendy CBŚ w P. Tam jeden z funkcjonariuszy, zaczął mnie wyzywać używając wulgarnych słów i zaczął mnie bić jak jeszcze miałem skute ręce z tyłu, uderzał (...)

Roszczenie dochodzone w walucie obcej

Roszczenie dochodzone w walucie obcej

Mąż wystąpił o odszkodowanie od Skarbu Państwa za niesłuszne aresztowanie. Ponieważ przed aresztowaniem pracował w Niemczech, wartość roszczenia podana została przez męża i firmę audytorską (...)

Akt oskarżenia a ochrona danych osobowych

Akt oskarżenia a ochrona danych osobowych

Prokurator przysyłając mi do aresztu pisma, a potem akt oskarżenia, wypisał wszystkich członków grupy przestępczej, włącznie z ich całymi danymi, numerami PESEL, imionami rodziców, stanem posiadania, (...)

Tymczasowe aresztowanie w świetle Konwencji

Tymczasowe aresztowanie w świetle Konwencji

W prawie polskim jest mowa, że dla zastosowania najsurowszego środka zapobiegawczego ustawa nie wymaga udowodnienia, a jedynie uprawdopodobnienia faktu. Mój partner został tymczasowo aresztowany pod (...)

Sąd właściwy w sprawie tymczasowego aresztowania

Sąd właściwy w sprawie tymczasowego aresztowania

Aresztowano kardiochirurga i transplantologa m.in. pod zarzutem z art. 148 k.k. Dlaczego sąd rejonowy, a nie okręgowy wydaje postanowienie o aresztowaniu na 3 miesiące skoro sądem I instancji do rozpatrzenia (...)

Odmowa widzenia z tymczasowo aresztowanym

Odmowa widzenia z tymczasowo aresztowanym

Mąż jest w areszcie śledczym. W jakiej sytuacji prokurator może odmówić widzenia rodzinie w areszcie śledczym?

Przemoc w rodzinie

Przemoc w rodzinie

Babcia mieszka z córką (która cierpi na schizofrenię) i jej synem, czyli wnuczkiem. Babcia jest głównym najemcą mieszkania. Rodzina ta ma założoną niebieską kartę, ponieważ wnuczek (23 l.) (...)

Odszkodowanie za tymczasowe aresztowanie

Odszkodowanie za tymczasowe aresztowanie

Mój znajomy spędził 13 miesięcy w areszcie śledczym w związku ze sprawą, w której stawiano mu zarzuty za czyny, których nie popełnił. Wczoraj wydany został wyrok uniewinniający go od wszystkich (...)

Odpowiedzialność Skarbu Państwa

Odpowiedzialność Skarbu Państwa

Zostałem tymczasowo aresztowany, potem skazany na 2 lata pozbawienie wolności. Wyszedłem po roku ze względu na nadzwyczajne złagodzenie kary. Jednak w chwili aresztowania zostawiłem lokal mieszkalny (...)

Zmiana terminu stawiennictwa w prokuraturze

Zmiana terminu stawiennictwa w prokuraturze

W związku z tym, iż przebywam za granicą, żona odebrała pismo z prokuratury o zawieszeniu postępowania wobec mojej osoby z art.284 par.1 kk, ponieważ nie miałem możliwości odebrania wezwania. (...)

Niesłuszne aresztowanie-przedawnienia roszczenia

Niesłuszne aresztowanie-przedawnienia roszczenia

Czy termin sprawy o odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie liczony jest od momentu złożenia żądania zapłaty w Sadzie Okręgowym Wydział Karny, czy od momentu rozprawy?

Odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie

Odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie

W jakim terminie od umorzenia śledztwa następuje przedawnienie sprawy o odszkodowanie od Skarbu Państwa za niesłuszne aresztowanie? Kiedy nie można już wystąpić z takim wnioskiem?

Odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie - koszty

Odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie - koszty

Jaka jest wysokość opłaty sądowej za sprawę cywilną odszkodowawczą od Skarbu Państwa za niesłuszne aresztowanie? Czy opłata ta jest związana z wysokością roszczenia? Czy Sąd może odstąpić (...)

Aresztowanie żony a opieka nad dziećmi

Aresztowanie żony a opieka nad dziećmi

Moja żona wyprowadziła się ode mnie i wniosła sprawę o rozwód. Sprawa ma się odbyć dopiero w połowie stycznia. Tymczasem przeciwko niej toczą się dwie sprawy karne związane z fałszowaniem (...)

Odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie

Odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie

Jaka musiałaby być podstawa umorzenia śledztwa w sprawie o zabójstwa i zlecenia zabójstwa, aby osoba, wobec której umorzono śledztwo (po 6 miesiącach aresztu i 6 miesiącach dozoru) nie miała (...)

Prawo do odwiedzin tymczasowo aresztowanego

Prawo do odwiedzin tymczasowo aresztowanego

Syn został aresztowany (został rozpoznany jako sprawca). Nie przyznaje się do winy. Mam podstawy twierdzić, że kryje kolegę. Akt oskarżenia jest już w sądzie. Proszę mi pomóc jak mogłabym doprowadzić (...)

Zabezpieczenie interesów tymczasowo aresztowanego

Zabezpieczenie interesów tymczasowo aresztowanego

Wobec mojego wspólnika zastosowano areszt tymczasowy. Jednak sprawy związane ze spółką wymagają natychmiastowego skontaktowania się z nim. Czy prokurator może odmówić prawa widzenia się z nim, (...)

Prawo do odwiedzin tymczasowo aresztowanego

Prawo do odwiedzin tymczasowo aresztowanego

Jestem matką dziecka, którego ojciec jest tymczasowo aresztowany. Czy mogę otrzymać z dzieckiem widzenie bezpośrednie przy stoliku? Dziecko ma 4 miesiące i nie widziało ojca od 3 miesięcy.

Tymczasowe aresztowanie a status bezrobotnego

Tymczasowe aresztowanie a status bezrobotnego

Mojemu partnerowi (ma obywatelstwo polskie i niemieckie) sąd uchylił areszt tymczasowy, zamieniając na dozór policyjny z zakazem wyjazdu z Polski. Czy może on zarejestrować się jako osoba bezrobotna (...)

Zażalenie na postanowienie o tymczasowym areszcie

Zażalenie na postanowienie o tymczasowym areszcie

Jak często można pisać zażalenia na postanowienie sądu o tymczasowym aresztowaniu, jeżeli pierwsze zostało odrzucone. Do jakiego czasu można przedłużać tymczasowe aresztowanie? Czy podejrzany (...)

Prawo tymczasowo aresztowanego do zażalenia

Prawo tymczasowo aresztowanego do zażalenia

Mój mąż został tymczasowo aresztowany na dwa miesiące. Zaraz po aresztowaniu przez policję mój teść wynajął adwokata. Zapłaciliśmy 2500 zł. Adwokat cały czas robił wszystko, jakby współpracował (...)

Odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie

Odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie

Eksperci fonoskopijni stwierdzili, że podsłuchany przez Policję głos jest moim głosem. Na tej podstawie przetrzymywano mnie w areszcie przez 3 miesiące. Po prawie dwóch latach prokurator na moją (...)

Podstawy tymczasowego aresztowania

Podstawy tymczasowego aresztowania

Jeżeli nakazem sędziego na rozprawę sądową karną mieli być dowiezieni przez Policję oskarżeni, którzy jednak Policji uciekli i nie przybyli na rozprawę, to czy poszkodowany może złożyć wniosek (...)

Podstawy tymczasowego aresztowania

Podstawy tymczasowego aresztowania

Zostałem wezwany przez policję na przesłuchanie w charakterze świadka w sprawie o wyłudzenie. Czy podczas przesłuchania policja może postawić mi zarzuty i zamknąć mnie w areszcie? Czy ze świadka (...)

Podstawy uchylenia tymczasowego aresztowania

Podstawy uchylenia tymczasowego aresztowania

Na skutek oskarżenia o zabór mienia z użyciem niebezpiecznego narzędzia (nóż) zastosowano wobec oskarżonego areszt tymczasowy na okres trzech miesięcy. W przypadku gdy poszkodowany odwołał zeznania, (...)

Prawo do widzeń z tymczasowo aresztowanym

Prawo do widzeń z tymczasowo aresztowanym

Kto może widywać się z osobą przebywającą w areszcie śledczym i w jaki sposób można uzyskać zgodę na takie widzenie?

Prawo do widzeń z tymczasowo aresztowanym

Prawo do widzeń z tymczasowo aresztowanym

W jakich sytuacjach można odmówić widzeń z osobami tymczasowo aresztowanymi?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Pilna proźba o pomoc

30.8.2020 przez: selcik

Tymczasowe aresztowanie

30.8.2020 przez: -

POMOCY !!!

15.4.2018 przez: Magda633

Aresztowany w Niemczech 2

27.12.2017 przez: kmeif