e-prawnik.pl Porady prawne

Tymczasowe aresztowanie porady prawne

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Wliczanie tymczasowego aresztowania na poczet odbywania kary

  Czy tymczasowe aresztowanie wlicza się na poczet odbywania kary?

  Wliczanie tymczasowego aresztowania na poczet odbywania kary
 • Odszkodowanie za niewątpliwie niesłuszne aresztowanie

  Po 8 latach Sąd Okręgowy zasądził odszkodowanie i zadośćuczynienie w kwocie 45 tysięcy złotych. Prokuratura wniosła o uzasadnienie wyroku i prawdopodobnie złoży apelację. Czy na rozprawie odwoławczej (...)

  Odszkodowanie za niewątpliwie niesłuszne aresztowanie
 • Międzyinstancyjny areszt tymczasowy

  Zakończyło się wyrokiem postępowanie przed sądem I instancji. Wyrok jest nieprawomocny. Sąd przyjął, iż w tej sprawie wpłynie apelacja. Ponieważ wobec sprawcy stosowano przez cały czas areszt (...)

  Międzyinstancyjny areszt tymczasowy
 • Pobicie podczas aresztowania

  Aresztowano mnie o 6 i przewieziono do komendy CBŚ w P. Tam jeden z funkcjonariuszy, zaczął mnie wyzywać używając wulgarnych słów i zaczął mnie bić jak jeszcze miałem skute ręce z tyłu, uderzał (...)

  Pobicie podczas aresztowania
 • Roszczenie dochodzone w walucie obcej

  Mąż wystąpił o odszkodowanie od Skarbu Państwa za niesłuszne aresztowanie. Ponieważ przed aresztowaniem pracował w Niemczech, wartość roszczenia podana została przez męża i firmę audytorską (...)

  Roszczenie dochodzone w walucie obcej
 • Akt oskarżenia a ochrona danych osobowych

  Prokurator przysyłając mi do aresztu pisma, a potem akt oskarżenia, wypisał wszystkich członków grupy przestępczej, włącznie z ich całymi danymi, numerami PESEL, imionami rodziców, stanem posiadania, (...)

  Akt oskarżenia a ochrona danych osobowych
 • Tymczasowe aresztowanie w świetle Konwencji

  W prawie polskim jest mowa, że dla zastosowania najsurowszego środka zapobiegawczego ustawa nie wymaga udowodnienia, a jedynie uprawdopodobnienia faktu. Mój partner został tymczasowo aresztowany pod (...)

  Tymczasowe aresztowanie w świetle Konwencji
 • Sąd właściwy w sprawie tymczasowego aresztowania

  Aresztowano kardiochirurga i transplantologa m.in. pod zarzutem z art. 148 k.k. Dlaczego sąd rejonowy, a nie okręgowy wydaje postanowienie o aresztowaniu na 3 miesiące skoro sądem I instancji do rozpatrzenia (...)

  Sąd właściwy w sprawie tymczasowego aresztowania
 • Odmowa widzenia z tymczasowo aresztowanym

  Mąż jest w areszcie śledczym. W jakiej sytuacji prokurator może odmówić widzenia rodzinie w areszcie śledczym?

  Odmowa widzenia z tymczasowo aresztowanym
 • Przemoc w rodzinie

  Babcia mieszka z córką (która cierpi na schizofrenię) i jej synem, czyli wnuczkiem. Babcia jest głównym najemcą mieszkania. Rodzina ta ma założoną niebieską kartę, ponieważ wnuczek (23 l.) (...)

  Przemoc w rodzinie
 • Odszkodowanie za tymczasowe aresztowanie

  Mój znajomy spędził 13 miesięcy w areszcie śledczym w związku ze sprawą, w której stawiano mu zarzuty za czyny, których nie popełnił. Wczoraj wydany został wyrok uniewinniający go od wszystkich (...)

  Odszkodowanie za tymczasowe aresztowanie
 • Odpowiedzialność Skarbu Państwa

  Zostałem tymczasowo aresztowany, potem skazany na 2 lata pozbawienie wolności. Wyszedłem po roku ze względu na nadzwyczajne złagodzenie kary. Jednak w chwili aresztowania zostawiłem lokal mieszkalny (...)

  Odpowiedzialność Skarbu Państwa
 • Zmiana terminu stawiennictwa w prokuraturze

  W związku z tym, iż przebywam za granicą, żona odebrała pismo z prokuratury o zawieszeniu postępowania wobec mojej osoby z art.284 par.1 kk, ponieważ nie miałem możliwości odebrania wezwania. (...)

  Zmiana terminu stawiennictwa w prokuraturze
 • Niesłuszne aresztowanie-przedawnienia roszczenia

  Czy termin sprawy o odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie liczony jest od momentu złożenia żądania zapłaty w Sadzie Okręgowym Wydział Karny, czy od momentu rozprawy?

  Niesłuszne aresztowanie-przedawnienia roszczenia
 • Odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie

  W jakim terminie od umorzenia śledztwa następuje przedawnienie sprawy o odszkodowanie od Skarbu Państwa za niesłuszne aresztowanie? Kiedy nie można już wystąpić z takim wnioskiem?

  Odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie
 • Odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie - koszty

  Jaka jest wysokość opłaty sądowej za sprawę cywilną odszkodowawczą od Skarbu Państwa za niesłuszne aresztowanie? Czy opłata ta jest związana z wysokością roszczenia? Czy Sąd może odstąpić (...)

  Odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie - koszty
 • Aresztowanie żony a opieka nad dziećmi

  Moja żona wyprowadziła się ode mnie i wniosła sprawę o rozwód. Sprawa ma się odbyć dopiero w połowie stycznia. Tymczasem przeciwko niej toczą się dwie sprawy karne związane z fałszowaniem (...)

  Aresztowanie żony a opieka nad dziećmi
 • Odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie

  Jaka musiałaby być podstawa umorzenia śledztwa w sprawie o zabójstwa i zlecenia zabójstwa, aby osoba, wobec której umorzono śledztwo (po 6 miesiącach aresztu i 6 miesiącach dozoru) nie miała (...)

  Odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie
 • Prawo do odwiedzin tymczasowo aresztowanego

  Syn został aresztowany (został rozpoznany jako sprawca). Nie przyznaje się do winy. Mam podstawy twierdzić, że kryje kolegę. Akt oskarżenia jest już w sądzie. Proszę mi pomóc jak mogłabym doprowadzić (...)

  Prawo do odwiedzin tymczasowo aresztowanego
 • Zabezpieczenie interesów tymczasowo aresztowanego

  Wobec mojego wspólnika zastosowano areszt tymczasowy. Jednak sprawy związane ze spółką wymagają natychmiastowego skontaktowania się z nim. Czy prokurator może odmówić prawa widzenia się z nim, (...)

  Zabezpieczenie interesów tymczasowo aresztowanego
 • Prawo do odwiedzin tymczasowo aresztowanego

  Jestem matką dziecka, którego ojciec jest tymczasowo aresztowany. Czy mogę otrzymać z dzieckiem widzenie bezpośrednie przy stoliku? Dziecko ma 4 miesiące i nie widziało ojca od 3 miesięcy.

  Prawo do odwiedzin tymczasowo aresztowanego
 • Tymczasowe aresztowanie a status bezrobotnego

  Mojemu partnerowi (ma obywatelstwo polskie i niemieckie) sąd uchylił areszt tymczasowy, zamieniając na dozór policyjny z zakazem wyjazdu z Polski. Czy może on zarejestrować się jako osoba bezrobotna (...)

  Tymczasowe aresztowanie a status bezrobotnego
 • Zażalenie na postanowienie o tymczasowym areszcie

  Jak często można pisać zażalenia na postanowienie sądu o tymczasowym aresztowaniu, jeżeli pierwsze zostało odrzucone. Do jakiego czasu można przedłużać tymczasowe aresztowanie? Czy podejrzany (...)

  Zażalenie na postanowienie o tymczasowym areszcie
 • Prawo tymczasowo aresztowanego do zażalenia

  Mój mąż został tymczasowo aresztowany na dwa miesiące. Zaraz po aresztowaniu przez policję mój teść wynajął adwokata. Zapłaciliśmy 2500 zł. Adwokat cały czas robił wszystko, jakby współpracował (...)

  Prawo tymczasowo aresztowanego do zażalenia
 • Odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie

  Eksperci fonoskopijni stwierdzili, że podsłuchany przez Policję głos jest moim głosem. Na tej podstawie przetrzymywano mnie w areszcie przez 3 miesiące. Po prawie dwóch latach prokurator na moją (...)

  Odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie
 • Podstawy tymczasowego aresztowania

  Jeżeli nakazem sędziego na rozprawę sądową karną mieli być dowiezieni przez Policję oskarżeni, którzy jednak Policji uciekli i nie przybyli na rozprawę, to czy poszkodowany może złożyć wniosek (...)

  Podstawy tymczasowego aresztowania
 • Podstawy tymczasowego aresztowania

  Zostałem wezwany przez policję na przesłuchanie w charakterze świadka w sprawie o wyłudzenie. Czy podczas przesłuchania policja może postawić mi zarzuty i zamknąć mnie w areszcie? Czy ze świadka (...)

  Podstawy tymczasowego aresztowania
 • Podstawy uchylenia tymczasowego aresztowania

  Na skutek oskarżenia o zabór mienia z użyciem niebezpiecznego narzędzia (nóż) zastosowano wobec oskarżonego areszt tymczasowy na okres trzech miesięcy. W przypadku gdy poszkodowany odwołał zeznania, (...)

  Podstawy uchylenia tymczasowego aresztowania
 • Prawo do widzeń z tymczasowo aresztowanym

  Kto może widywać się z osobą przebywającą w areszcie śledczym i w jaki sposób można uzyskać zgodę na takie widzenie?

  Prawo do widzeń z tymczasowo aresztowanym
 • Prawo do widzeń z tymczasowo aresztowanym

  W jakich sytuacjach można odmówić widzeń z osobami tymczasowo aresztowanymi?

  Prawo do widzeń z tymczasowo aresztowanym