Odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie - koszty

Pytanie:

Jaka jest wysokość opłaty sądowej za sprawę cywilną odszkodowawczą od Skarbu Państwa za niesłuszne aresztowanie? Czy opłata ta jest związana z wysokością roszczenia? Czy Sąd może odstąpić od takiej opłaty?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Instytucja odszkodowania za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie jest instytucją uregulowaną w kodeksie postępowania karnego.

Żądanie odszkodowania należy zgłosić w sądzie okręgowym, w którego okręgu wydano orzeczenie w pierwszej instancji, a w wypadku, gdy odszkodowanie powstaje w związku z zastosowaniem tymczasowego aresztowania lub zatrzymania- w sądzie okręgowym właściwym ze względu na miejsce, w którym nastąpiło zwolnienie tymczasowo aresztowanego lub zwolnienie zatrzymanego. Sąd okręgowy orzeka wyrokiem na rozprawie w składzie trzech sędziów, sprawy o odszkodowanie powinny być rozpoznawane w pierwszej kolejności. Postępowanie wolne jest od kosztów, a zatem wnioskodawca nie ponosi kosztów procesu niezależnie od wyniku postępowania.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: