Zmiana terminu stawiennictwa w prokuraturze

Pytanie:

W związku z tym, iż przebywam za granicą, żona odebrała pismo z prokuratury o zawieszeniu postępowania wobec mojej osoby z art.284 par.1 kk, ponieważ nie miałem możliwości odebrania wezwania. Po krótkim pobycie w domu wyjechałem ponownie do pracy, na granicy straż graniczna wręczyła mi wezwanie do stawiennictwa w określonym czasie w prokuraturze. Termin co prawda był wyznaczony przeze mnie, ale obawiam się, że nie będę mógł w najbliższym czasie przyjechać do Polski. Czy można zmienić datę stawiennictwa i w jakiej formie to zrobić? Czy wysłać pismo, czy wystarczy telefon? Nie chciałbym mieć również problemu, jeżeli okaże się, że jednak przyjadę do domu, a prosiłem o zmianę terminu.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z zapisem art. 22 par. 1 kodeksu postępowania karnego, postępowanie zawiesza się, jeżeli zachodzi długotrwała przeszkoda uniemożliwiająca prowadzenie postępowania. Do czasu ustąpienia tej przeszkody postępowanie nie toczy się. Jeżeli przeszkoda ustanie postępowanie zostaje wznowione.

Zasadniczo ma Pan obowiązek osobistego stawiennictwa na każde wezwanie organu prowadzącego postępowanie. Jednakże w razie nie dającej się przezwyciężyć przeszkody może Pan wysłać wniosek o odroczenie terminu stawiennictwa. Wniosek należy sporządzić na piśmie i wysłać. We wniosku powinna być określona przyczyna niemożności stawiennictwa. Powinien Pan jednocześnie informować organ ścigania o każdej zmianie miejsca pobytu trwającej dłużej niż 7 dni.

Tagi:  wezwanie, podejrzany,

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 2.8.2018

  Zmiana terminów przedawnienia roszczeń

  Chcąc dochodzić naszych roszczeń zawsze musimy pamiętać o terminach przedawnienia. Jest to istotne, albowiem upływ terminu przedawnienia, może spowodować wyłączenie możliwości dochodzenia przed (...)

 • 16.3.2009

  Na czym polega akredytywa?

  Akredytywy znajdują zastosowanie zarówno w obrotach krajowych jak i zagranicznych. Akredytywa gwarantuje dostawcy bezwzględne i natychmiastowe otrzymanie należności, a odbiorcy pozwala uzależnić (...)

 • 2.4.2015

  Odwołanie od decyzji - Jak napisać i w jakim terminie?

  Odwołanie jest środkiem zaskarżenia przysługującym stronie na decyzję wydaną w pierwszej instancji przez organ administracji publicznej, a także inny organ lub podmiot, który na mocy prawa (...)

 • 22.3.2018

  Przerwanie biegu terminu przedawnienia

  Uchylenie decyzji ostatecznej w zakresie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania powoduje unicestwienie materialnoprawnego skutku zastosowania (...)

 • 25.2.2018

  Zmiana ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

  Nowelizacja przesuwa termin wejścia w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, która implementowała dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 (...)