Odroczenie terminu posiedzenia

Pytanie:

W wyniku złożonej przeze mnie apelacji od wyroku pierwszej instancji sąd wyznaczył termin jej rozpoznania na 22 luty 2006 roku, informując że nieobecność stron nie tamuje rozpoznania apelacji. Jeżeli złożę do sądu apelacyjnego wniosek o odroczenie terminu apelacji ponieważ chcę w niej uczestniczyć, a obecnie nie mogę w apelacji na dzień 22.02.06 wziąć udziału w wyniku choroby i zwolnienia lekarskiego które mam do końca lutego 2006, to sąd winien odroczyć rozpoznanie apelacji czy też nie?

Masz inne pytanie do prawnika?

13.2.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odroczenie terminu posiedzenia

 Odroczenie postępowania sądowego może nastąpić zarówno z urzędu jak i na zgodny wniosek stron. Przyczyny w obu wypadkach podlegają ocenie sądu i muszą być uznane przez sąd za ważne. Ważne przyczyny to takie, których nieuwzględnienie prowadziłoby do naruszenia zasadniczych założeń postępowania, a w konsekwencji przeważnie do takich uchybień procesowych, które mogłyby być podstawą zaskarżenia. Ważne przyczyny mogą powstać zarówno po stronie sądu (np. choroba sędziego), jak i uczestników postępowania (np. ich choroba, przerwa w komunikacji, przejściowe trudności spowodowane klęską żywiołową). Tak więc strona nie ma "prawa żądania odroczenia" procesu, decyzja taka należy wyłącznie do sądu. Jeśli sąd uzna, że obecność na rozprawie jest konieczna, może zadecydować o kolejnym odroczeniu. Podobnie rzecz wygląda jeśli chodzi o ocenę czy takie zachowanie jest utrudnianiem procesu czy też nie. Decyzja należy do sądu. Również postępowanie przed sądem apelacyjnym niewiele zmienia w tej kwestii art.376 kodeksu postępowania cywilnego wyraźnie stwierdza, że rozprawa przed sądem II instancji odbywa się bez względu na niestawiennictwo jednej lub obu stron.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: