Odsetki za zwłokę a koszty podatkowe

Pytanie:

Czy zapłacone odsetki, naliczone przez kontrahenta, stanowią koszt uzyskania przychodu? Odsetki naliczone zostały od kwoty wynikającej z niezapłaconej w terminie faktury. Czy w przypadku, gdy kontrahentem takim jest Zarząd Dróg Miejskich, takie odsetki traktuje się jako zobowiązanie do budżetu?

Masz inne pytanie do prawnika?

13.11.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odsetki za zwłokę a koszty podatkowe

Odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań wobec kontrahentów mogą zostać uznane za koszty uznania przychodów. Ustawy o podatkach dochodowych w katalogach wyłączeń z kosztów uzyskania przychodów wymieniają szereg odsetek za zwłokę, które nie stanowią kosztu, jednak nie ma wśród tych wyłączeń odsetek za zwłokę wobec kontrahentów. Ponadto, jak zauważa się w literaturze „kar umownych podatnicy nie powinni mylić z odsetkami od niezapłaconych zobowiązań cywilnoprawnych. Te ostatnie, w przeciwieństwie do kar umownych, stanowią koszty uzyskania przychodów. Należy jednak pamiętać, iż kosztami uzyskania przychodów są tylko faktycznie zapłacone odsetki od zobowiązań (...)” (D. Kosacka-Łędzewicz, R. Kubacki, Koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych, Wrocław 2003, s. 179).

Porady prawne

Natomiast, jeżeli kontrahentem jest Zarząd Dróg Miejskich, zapłacone odsetki za zwłokę nie mogą być uznane za odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej - co wyłączałoby je z kosztów (art. 16 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) - gdyż Ordynacji podatkowej nie stosuje się do świadczeń pieniężnych wynikających ze stosunków cywilnoprawnych (art. 2 § 4 Ordynacji podatkowej). Zatem odsetki za zwłokę wypłacane takiemu podmiotowi też mogą być uznane za koszty uzyskania przychodu.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne