Opłata od czynności komorniczych

Pytanie:

"Art. 54. Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji ustanawia opłatę na rzecz komornika za wprowadzenie wierzyciela w posiadanie w przypadkach innych niż wymienione w art. 51. O jakie przykładowe przypadki wprowadzenia wierzyciela w posiadanie tutaj chodzi? Czy dotyczy to tylko wprowadzenia w posiadanie nieruchomości innego niż z art. 51?"

Odpowiedź prawnika: Opłata od czynności komorniczych

W doktrynie wskazano, że do innych wypadków wprowadzenia wierzyciela w posiadanie należy zaliczyć w szczególności:

1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości bez usuwania znajdujących się na niej ruchomości w egzekucji wydania nieruchomości.

2) wprowadzenie w posiadanie statku w egzekucji wydania statku uregulowanej w art. 1046 § 1 i 9-11 k.p.c.

3) wprowadzenie wierzyciela w posiadanie lokalu lub pomieszczenia niezwiązane z ich opróżnieniem z rzeczy lub osób (Marciniak Andrzej Najnowsze wydanie: Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Komentarz Warszawa 2010 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie IV) ss. 416).

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika