Oskarżenie o naruszanie ciszy nocnej

Pytanie:

Witam. Mam problem z sąsiadką. Nieustannie nasyła na mnie policje twierdząc, że naruszam ciszę nocną. Oskarżenia te są bezpodstawne. Co mogę zrobić w tej sytuacji?

Masz inne pytanie do prawnika?

26.2.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Oskarżenie o naruszanie ciszy nocnej

W razie bezzasadnego zgłaszania zakłócania ciszy nocnej i ciągłego wzywania policji godzącego w cześć i dobre imię osoby, której to dotyczy można ewentualnie rozważyć pozew o ochronę dóbr osobistych (zgodnie z art. 24 § 1 Kodeksu cywilnego ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny).
Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne