Otrzymywanie przez policjanta wyżywienia

Pytanie:

Czy policjantowi przysługuje posiłek regeneracyjny jeśli przed upływem czterogodzinnego okresu służby na wolnym powietrzu odbywał on uzasadnioną przerwę np. w budynku komendy związaną z podejmowana interwencją lub innymi czynnościami. Nadto proszę o wyjaśnienie czy przysługuje on policjantowi w czasie wykonywania służby w godzinach dodatkowych tzw. płatnej dodatkowo. Np. przy ochotniczym zgłoszeniu się do zapezpieczania imprez masowych.

Masz inne pytanie do prawnika?

3.12.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Otrzymywanie przez policjanta wyżywienia

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września 2002 r w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta wyżywienia oraz norm tego wyżywienia ustalone zostały następujące rodzaje norm wyżywienia, które przysługują policjantowi w czasie wykonywania obowiązków służbowych: 1) zasadnicze: a) szkolna SZ, b) lotnicza LOT; 2) dodatkowe: a) uzupełniająca DU, b) napojów. Norma dodatkowa DU w wymiarze 45% jako posiłek profilaktyczny przysługuje bezpłatnie w naturze policjantowi pełniącemu w okresie zimowym (czyli w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 marca) służbę na wolnym powietrzu co najmniej przez 4 godziny dziennie, niekorzystającemu w tym samym czasie z bezpłatnego wyżywienia w naturze lub normy dodatkowej DU w wyższym wymiarze. Tym samym posiłek profilaktyczny zależy od całościowego okresu służby na wolnym powietrzu w danym dniu roboczym. Jeżeli przekracza on 4 godziny to stosowny posiłek się należy niezależnie od tego czy policjant miał w tym okresie uzasadnioną przerwę w przebywaniu na wolnym powietrzu. Istotne jest by czas trwania służby na wolnym powietrzu wynosił co najmniej 4 godziny. W odniesieniu do drugiej kwestii to wyżywienie według normy szkolnej SZ przysługuje bezpłatnie w naturze policjantowi biorącemu m.in. udział w akcjach ochrony porządku publicznego poza miejscem stałego pełnienia służby, trwających ponad 8 godzin czy skierowanemu do wykonywania czynności służbowych poza miejscem stałego pełnienia służby (w warunkach uzasadniających wypłatę diet), za zgodą policjanta.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Gabinet

26.3.2017 przez: milosz55

Udzielaj porad prawnych online

20.8.2015 przez: GetSmarter

pisma do spólek

30.1.2014 przez: niebieska123