Oznakowanie produktów żywnościowych wprowadzanych do obrotu

Pytanie:

Jak powinny być oznakowane produkty żywnościowe wprowadzane na rynek polski?

Masz inne pytanie do prawnika?

9.4.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Oznakowanie produktów żywnościowych wprowadzanych do obrotu

Ustawa o bezpieczeństwie żywności określa wymagania dotyczące oznakowania produktów spożywczych.

Art. 45 powołanej ustawy stanowi, że środki spożywcze wprowadzane do obrotu są oznakowane. Dodać przy tym trzeba wyjaśnienie, czym jest wprowadzanie takich środków do obrotu. WSA w Warszawie w wyroku z dnia 24 listopada 2010r., sygn. VI SA/Wa 1610/2010 podał, że „właściwe rozumienie pojęcia „wprowadzenie do obrotu” to nie tylko pierwsza czynność producenta żywności, lecz również oferowanie jej do sprzedaży w tym posiadanie żywności oraz dysponowania żywnością”.

Oznakowanie środka spożywczego obejmuje wszelkie informacje w postaci napisów i innych oznaczeń, w tym znaki towarowe, nazwy handlowe, elementy graficzne i symbole, dotyczące środka spożywczego i umieszczone na opakowaniu, etykiecie, obwolucie, ulotce, zawieszce oraz w dokumentach, które są dołączone do tego środka spożywczego lub odnoszą się do niego. Nie ma przy tym konieczności przepakowywania produktów, wystarczające jest umieszczenie na opakowaniu dodatkowej informacji.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: